11. 11. 2021

V Bruseli rokovali o obchodných vzťahoch či reforme WTO

V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ zodpovedných za zahraničný obchod (FAC/Trade). Delegáciu SR viedol Ján Oravec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva. V kontexte veľmi zložitej situácie vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) ministri zhodnotili realistické možnosti dosiahnuť substantívne výsledky na 12. ministerskej konferencii WTO, ktorá sa začína na konci novembra v Ženeve.

Štátny tajomník Oravec vo svojom vystúpení zdôraznil, že bude dôležité dosiahnuť aspoň čiastkové zmysluplné výsledky v oblasti obchodu a zdravia, teda posilnenie pripravenosti na podobné krízy ako je pandémia COVID-19 v budúcnosti. Ďalším dôležitým cieľom je začatie procesu nevyhnutnej reformy WTO. „Pre Slovensko, ako malú a vysoko otvorenú ekonomiku, je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky na globálnej úrovni vo väzbe na hroziace nebezpečenstvo protekcionizmu a ekonomického nacionalizmu v globálnom obchode,“ uviedol J. Oravec.  

Ministri uvítali aj postupné zlepšovanie obchodných vzťahov s USA a vyriešenie viacerých veľkých problémov v bilaterálnom obchode. Ďalšie možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce, vrátane väčšieho zaangažovania USA vo WTO a na príprave 12. ministerskej konferencie WTO, boli predmetom virtuálneho rokovania so splnomocnenkyňou USA pre obchod Katherine Tai. Štátny tajomník Oravec v diskusii ocenil čiastočné odstránenie dodatočných ciel USA na dovoz ocele a hliníka z EÚ. „Dúfame, že plánovaná spolupráca s USA v rámci Globálneho dohovoru o udržateľnosti ocele a hliníka bude viesť k definitívnemu vyriešeniu tohto problému,“ dodal J. Oravec.  

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis prezentoval hlavné závery a výsledky výročnej správy EK o implementácii a presadzovaní dohôd EÚ o voľnom obchode. Počas pracovného obeda informoval o aktuálnom stave viacerých obchodných negociácií EÚ s tretími krajinami.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk