28. 06. 2019

V Bratislave sa stretli experti na energetickú efektívnosť

Plnenie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti bude pre členské štáty Európskej únie veľkou výzvou, na ktorú sa musia zodpovedne pripraviť. Zhodli sa tom experti v rámci medzinárodného workshopu zameraného na podporu energetickej efektívnosti v priemysle, ktorý sa konal v Bratislave na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom bolo podporiť proces prípravy Integrovaného národného energeticko-klimatického plánu (NECP), najmä v súvislosti s prípravou opatrení, od ktorých sa očakáva významný príspevok k plneniu energeticko-klimatických cieľov do roku 2030.

Pretrvávajúci rast konečnej energetickej spotreby vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, ambiciózne ciele po roku 2021, ako aj znižujúci sa potenciál nákladovo efektívnych opatrení – to sú hlavné faktory, ktoré budú výrazne ovplyvňovať všetky členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, pri plnení cieľov v oblasti energetickej efektívnosti. Dvojdňový workshop, ktorý v Bratislave zorganizovala Sekcia energetiky MH SR s podporou Európskej komisie prostredníctvom projektu TAIEX, bol preto zameraný najmä na riešenia, ako týmto výzvam čeliť.

O svoje skúsenosti a poznatky sa na pôde rezortu hospodárstva podelili napríklad experti z fínskeho úradu pre energetiku a fínskej energetickej agentúry. Témou ich prednášok boli dohody o úspore energie, ktoré sú u nás známe aj ako dobrovoľné dohody. Tie sú pre Slovensko aktuálne jedným z kľúčových nástrojov na plnenie záväzného cieľa SR týkajúceho sa úspor energie na strane konečnej spotreby. Ich súčasné nastavenie z hľadiska implementácie je však najmä vzhľadom na spomínané ambiciózne ciele nepostačujúce. Vo Fínsku prispievajú dobrovoľné dohody k plneniu cieľov energetickej efektívnosti už viac ako dve desaťročia, pričom ich prínos sa pohybuje na úrovni okolo 60 % úspor energie na strane konečnej energetickej spotreby.

Experti diskutovali aj o opatrení, ktoré je zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle prostredníctvom aukcií. Svoje skúsenosti v tejto oblasti prezentovalo Nemecko. Toto opatrenie má síce dlhoročnú tradíciu vo Švajčiarsku, ktoré však nie je členským štátom EÚ a  neimplementovalo ho v súlade s európskou legislatívou. Naopak, Nemecko toto opatrenie pod názvom STEP up! zaviedlo v súlade s legislatívou EÚ približne pred tromi rokmi. Podporu tejto forme zvyšovania energetickej efektívnosti v priemysle vyslovili aj významné priemyselné podniky a združenia na stretnutí k príprave opatrení na podporu energetickej efektívnosti pre NECP , ktoré sa konalo v novembri minulého roka.

Odborníci sa zhodli na tom, že z hľadiska dosahovania cieľov je spôsob, akým sa nastavia pravidlá implementácie jednotlivých opatrení, absolútne kľúčový. Podujatia sa zúčastnili aj experti na energetickú efektívnosť z ďalších krajín V4 - Česka, Poľska a Maďarska. Nechýbali ani zástupcovia výrobných a energetických podnikov či verejného sektora.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk