06. 09. 2019
V Banskej Štiavnici celoslovenské oslavy Dňa baníkov

V Banskej Štiavnici celoslovenské oslavy Dňa baníkov

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárovocenil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz 22 baníkov a 13 hutníkov. Tí si v Banskej Štiavnici, kde sa konajú celoslovenské banícke slávnosti, prevzali čestné odznaky za pracovnú vernosť a obetavosť, vzornú prácu záchranára či za zachovávanie tradícií. Zlatá éra slovenského baníctva už síce patrí do histórie, ale štátny tajomník V. Ferencz verí, že dobývanie nerastných surovín na Slovensku za využitia moderných ekologických technologických zariadení zažije ešte renesanciu.
 
V. Ferencz ďalej dodal, že svet sa v súčasnosti dynamicky mení a každá krajina EÚ je pod silným tlakom, aby zohľadnila dosah ťažby na globálne otepľovanie. Sprísňujú sa emisné normy, vyvíja sa tlak na priemysel, odkláňa sa od fosílnych palív a terčom sa stáva predovšetkým ťažba uhlia, ktoré sa využíva napríklad na výrobu elektriny. „Ide o celoeurópsky trend a napriek silnej medializácii sa Slovenska týka v porovnaní s inými krajinami EÚ len malou časťou, keďže naša energetika sa ani zďaleka nespolieha na uhlie ako Poľsko alebo dokonca Nemecko. Na situácii to však nič nemení a ústup od uhlia je jednoducho neodvratný,“ skonštatoval Ferencz. Pripomenul, že vláda do poslednej chvíle zložito rokovala s EÚ a podarilo sa jej termín ukončenia vládnej podpory pre výrobu elektriny z hnedého uhlia oddialiť do maximálnej miery, do roku 2023. „Zároveň sa snažíme maximálne využiť pomoc a podporu z európskych zdrojov pri transformácii  hornej Nitry. Tieto prostriedky by mali byť použité pri financovanie ciest, projektov a nových pracovných miest," zdôraznil štátny tajomník. 
 
V parlamente je v súčasnosti aj návrh na zavedenie kompenzačného príspevku pre baníkov, ktorí ukončia svoju ťažkú a zodpovednú prácu pre útlm baníctva. „Cieľom bolo, že ak je Slovensko  nútené podporu ukončiť, nesmie prísť k metóde šokovej terapie, kde by ľudia končili na ulici bez práce, ako to zažili v 90. rokoch,“  podčiarkol V. Ferencz. V príhovore štátny tajomník vyzdvihol aj hutníkov, ktorým poďakoval za to, že nemalou mierou prispievajú k rozvoju slovenského hospodárstva.
 
Banícke slávnosti sa začali v Banskej Štiavnici už vo štvrtok, a to tradičným podujatím - tzv. šachtágom. Ten vychádza zo starej tradície, ktorá vznikla ešte v období slávnej Banskej akadémie, ktorú založila Mária Terézia a ktorá bola prvou vysokou školou baníctva na svete. Vyvrcholením celého podujatia je večerný Salamandrový sprievod. Ten je tiež pripomenutím slávnej baníckej histórie Štiavnice a od roku 2013 je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Podujatia spoluorganizujú Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR, OZ KOVO, Slovenská banská komora spolu s mestom Banská Štiavnica.
 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk