20. 11. 2019

Tepláreň Košice investovala do novej technológie 35 miliónov eur

Tepláreň Košice (TEKO) uviedla do prevádzky novú technológiu na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla za 35 miliónov eur. Celkový objem prostriedkov investovaných do ekologizácie, modernizácie a optimalizácie riadenia teplárne sa tým navýši na sumu vyše 150 miliónov eur. Uviedli to na brífingu minister hospodárstva Peter Žiga a predseda predstavenstva Teplárne Košice Ladislav Koch. Rezort hospodárstva je akcionárom TEKO.

„Máme ambíciu postupne odstraňovať uhlie z výroby tepla a elektrickej energie. V tomto prípade sa zníži podiel uhlia na výrobe elektriny a tepla z 880-tisíc ton na 130-tisíc ton. Táto investícia ušetrí 30-tisíc ton oxidu uhličitého ročne, čo pri dnešných cenách predstavuje ušetrených asi 750-tisíc eur," podčiarkol minister Žiga. Tepláreň Košice je dôležitou súčasťou systému Centrálneho zásobovania teplom, ktorý je na Slovensku mimoriadne rozvinutý a fungujúci. Centrálne zásobovanie stálo nemalé investície, pokrýva viac ako 54% celkovej potreby tepla a zásobuje viac ako 1,8 milióna obyvateľov, čo je viac ako 90% zásobovania obytných domov. „Ministerstvo hospodárstva podporuje jeho rozvoj a nevyhnutnú modernizáciu," zdôraznil šéf rezortu. Zároveň dodal, že „tento projekt nie je len o Košiciach, o jednom meste, je to aj súčasť boja s klimatickou zmenou a našou snahou zásadne znížiť produkciu skleníkových plynov na celom Slovensku."

Investícia za takmer 35 miliónov eur mení princíp fungovania jedného z dvoch technologických celkov - TEKO I. Päťdesiatročná technológia, pôvodne založená na spaľovaní uhlia, nebola ekologicky ani technicky dlhodobo únosná. Technologický celok TEKO I tvorili pôvodne dva parné kotly. Od novej vykurovacej sezóny budú potrebu tepelného a elektrického výkonu zabezpečovať štyri nové plynové motory. Tepláreň Košice aj po dosiahnutí plného súladu s požiadavkami ochrany čistoty ovzdušia podľa legislatívy EÚ a SR v roku 2015 pokračuje v znižovaní vypúšťania plynných a tuhých emisií do ovzdušia.

TEKO patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. Zásobuje teplom vyše 78 000 košických domácností, všetky významné priemyselné a obchodné centrá, Steel Arénu, obidve univerzity i nemocnicu. Okrem výroby tepla a elektrickej energie spoločnosť poskytuje aj podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk