17. 10. 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz otvoril v Záhrebe slovensko-chorvátske fórum zelených technológií

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz sa v Záhrebe zúčastnil 3. zasadnutia Konzultačnej komisie medzi Slovenskom a Chorvátskom. Na zasadnutí sa otvorili otázky vzájomnej spolupráce medzi oboma krajinami, výmeny a transferu skúseností, ako aj možnosti realizácie spoločných projektov. Súčasťou zasadnutia bolo slovensko-chorvátske fórum zelených technológií, na ktorom sa prezentovalo až 17 slovenských spoločností.

Hlavnými témami rokovaní zasadnutia komisie boli využívanie prostriedkov z fondov EÚ a realizácia spoločných projektov s ich podporou; transfer skúseností zo slovenského predsedníctva v Rade EÚ; inovácie a priemysel; investície a cestovný ruch; energetika a doprava. Takisto zahranično-obchodná spolupráca, ktorá je ovplyvnená najmä vysoko rozvinutým automobilovým priemyslom na Slovensku. Vzájomný export a import medzi slovenskými a chorvátskymi firmami súvisí najmä s produkciou veľkých nadnárodných spoločností a subdodávkami v rámci automobilového priemyslu. Chorvátsku republiku zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky, Nataša Mikuš Žigman.

Spoločne otvorili slovensko-chorvátske fórum zelených technológií - Green Economic Forum, ktoré spoluorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. „Počas dnešného fóra sa snažíme spojiť slovenské a chorvátske subjekty, ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v oblasti zelenej energie, energetickej efektívnosti, inovatívnych riešení a technológií. Je v našom záujme podporovať spoločné a vzájomne výhodné projekty súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a ochranou životného prostredia“ uviedol Vojtech Ferencz počas svojho príhovoru. Zdôraznil, že slovenské spoločnosti sa môžu pochváliť prvými investičnými projektmi v Chorvátsku, zameranými na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Rozpracovaných je niekoľko ďalších projektov zameraných na využívanie biomasy, ich realizácia si však vyžaduje podporu zo strany zodpovedných inštitúcií a vzájomnú spoluprácu pri dodržiavaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z európskej a národnej legislatívy. „Budúci vývoj energetiky a najmä tej časti, ktorá sa týka výroby elektriny, je podmienený záväzkami na znižovanie emisií skleníkových plynov v nasledujúcich rokoch a desaťročiach. Slovensko si plne uvedomuje svoje záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a preto si nastavilo legislatívnu podporu pre výrobu elektriny z týchto zdrojov,“ doplnil Ferencz.

Za slovenskú stranu sa podnikateľského fóra zúčastnia zástupcovia 17 slovenských spoločností z oblasti energetiky a životného prostredia, ktorí odprezentovali svoje záujmy o naštartovanie spoločných projektov v oblasti energetiky, dopravy a infraštruktúry v Chorvátskej republike.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk