24. 09. 2017

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva V. Ferencz rokoval v Rusku s vládou mesta Petrohrad

V ruskom Petrohrade sa 20. - 22. septembra stretli predstavitelia ministerstva hospodárstva a vlády mesta Petrohrad na zasadnutí Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú, kultúrnu a humanitárnu spoluprácu. Rokovanie viedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz. 

Témou diskusie bol predovšetkým rozvoj regionálnej spolupráce s Petrohradom v oblasti priemyslu a iniciatívy na zvýšenie vzájomnej obchodnej výmeny. Obe strany definovali hlavné faktory, ktoré spomaľujú rozvoj spolupráce a venovali sa nadviazaniu bilaterálnej spolupráce osobitne v automobilovom priemysle so zameraním na modernizáciu a digitalizáciu. Vymenili si skúsenosti zo systémovej podpory inovácii a priameho uplatnenie výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja v priemysle.

Slovenská strana, aj región mesta Petrohrad predstavili investičné podmienky a možnosti projektov, na ktorých sa môžu zúčastniť slovenské spoločnosti. Dôležitou témou bola aj energetika, výroba z obnoviteľných zdrojov energie a zavádzanie moderných energeticky efektívnych technológií.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk