20. 10. 2017

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec predsedal slovensko-bieloruskej komisii

V dňoch 19. - 20. októbra sa v Bratislave uskutočnilo 13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spolupráce medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. Predsedom slovenskej časti Komisie bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec a predsedom bieloruskej časti Komisie bol zástupca ministra zahraničných vecí BY Jevgenij Šestakov.

Zmiešaná komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu predstavuje kľúčový nástroj pre rozvoj obchodno-hospodárskej spolupráce oboch krajín, pričom jej hlavnou agendou je podpora podnikateľských subjektov v hľadaní nových foriem spolupráce.

Počas zasadnutia Komisie boli prerokované otázky vzájomnej spolupráce v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, energetiky, vedy a vzdelávania, medicína a farmácie, cestovného ruchu, financií, obchodu a investícií a normalizácie, metrológie a posudzovania zhody.

„V tejto súvislosti vidím nezameniteľnú úlohu našich agentúr pre rozvoj obchodu a investícií a obchodno-priemyselných komôr ako subjektov spájajúcich nielen podnikateľskú sféru našich krajín, ale ako generátora nových myšlienok pri rozvoji hospodárskej spolupráce. Bielorusko predstavuje pre Slovenskú republiku dôležitého obchodného partnera. V rámci krajín bývalého Sovietskeho zväzu je naším tretím najväčším obchodným partnerom,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Aktivita slovenských podnikateľov  na bieloruskom trhu je pomerne vysoká. Dôkazom toho je množstvo vzájomných projektov, ktoré však reagujú na meniace sa podnikateľské prostredie spojené s príchodom nových technológií a inovácií . „Rád by som vyzdvihol zapájanie sa rôznych vedeckých inštitúcií do týchto projektov. Prepájanie vedecko-technického potenciálu s podnikateľským sektorom považujeme za nevyhnutnú podmienku presadenia sa na dnešnom, vysoko-konkurenčnom medzinárodnom trhu,“ doplnil Chovanec.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Spolupredsedovia na záver podpísali Protokol z 13. zasadnutia Komisie a memorandum o ďalšej vzájomnej spolupráci. 

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk