25. 06. 2021

Štátny tajomník K. Galek na kontrole vyraďovania Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach

V Jaslovských Bohuniciach pokračujú práce na vyradení už odstavených dvoch blokoch Jadrovej elektrárne V1 (JE V1).  Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek sa bol spolu s tímom zo sekcie energetiky pozrieť, ako postupuje proces vyraďovania. Aktuálne sa realizuje demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu a demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1. „Toto sú záverečné, technicky veľmi zložité a ambiciózne fázy, v rámci ktorých sa mnohé  činnosti  vykonávajú v takomto rozsahu vôbec po prvýkrát na svete,“ zdôraznil štátny tajomník K. Galek. Pripomenul, že „vyraďovanie jadrovej elektrárne je veľmi zložitý proces, ktorý je v mnohom odlišný a oveľa náročnejší na bezpečnosť ako demontáž akéhokoľvek iného nejadrového zariadenia.“

Záverečná fáza vyraďovania je náročná najmä z hľadiska manažmentu riadenia jednotlivých pracovísk, spracovania materiálov a veľkorozmerných komponentov v reaktorovej sále, v rámci ktorej sa nachádza viacero fragmentačných a dekontaminačných pracovísk, medzi ktorými je potrebná mimoriadne zložitá koordinácia. Delegácia MH SR  mala možnosť reálne vidieť postup prác, a to od samotných demontážnych prác v kontrolovanom pásme, cez nakladanie s odstránenými veľkorozmernými komponentmi, ich fragmentáciu a dekontamináciu, až po následnú prepravu na spracovanie a prípadné uskladnenie ako rádioaktívneho odpadu.  Po prehliadke K. Galek  vyzdvihol prácu všetkých, ktorí sa na tomto náročnom procese podieľajú. Pozitívne zhodnotil manažment a kvalitu koordinačných prác, ako aj skúsenosti a pridanú hodnotu slovenských odborníkov. „Verím, že skúsenosť našich odborníkov zo spoločnosti JAVYS bude môcť byť v budúcnosti využitá nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ, a JAVYS sa stane významným lídrom v rámci procesov vyraďovania jadrových elektrární v Európe,“ doplnil.

Záväzok predčasne odstaviť bloky v jadrovej elektrárni v Bohuniciach vláda prijala v roku 1999. V súlade s týmto záväzkom boli jednotlivé bloky JE V1 v Jaslovských Bohuniciach odstavené ku koncu roku 2006 a 2008. Odvtedy prebieha zložitý proces jej vyradenia, ktorý bude ukončený po roku 2025. V júni 2020 sa podarilo úspešne presunúť 204 ton vážiacu nádobu reaktora so závesnými systémami zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie, čo bolo považované za míľnik v procese vyraďovania. Išlo pritom o prvú preprava reaktora VVER 440 na svete. Celkové náklady na ukončenie prevádzky a vyradenie JE V1 sú plánované vo výške 1,237 mld. eur. Vyraďovanie je spolufinancované z národných zdrojov, ako aj z prostriedkov EÚ.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk