17. 08. 2017

Štátny tajomník Chovanec rokoval s veľvyslankyňami Bulharska a Slovinska

Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa v stredu 16. augusta stretol s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky Jordankou Chobanovou. Rokovali o vzájomných obchodných vzťahoch a nadchádzajúcom bulharskom predsedníctve v Rade Európskej únie. Štátny tajomník priblížil svoje skúsenosti zo zastrešovania rád ministrov a hľadania kompromisov medzi členskými štátmi i povinnosti krajiny hostiacej sprievodné podujatia. Predmetom rozhovoru bolo aj plánované zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré by nadviazalo na úspešné zasadnutie z 23. novembra 2015 v Sofii.

Štátny tajomník takisto rokoval s veľvyslankyňou Slovinskej republiky Bernardou Gradišnik, s ktorou otvorili tému návštevy ministra ekonomického rozvoja Slovinskej republiky Zdravka Počivalšeka. Slovensko a Slovinsko majú podobnú stratégiu pri zavádzaní inovácií v priemysle a v mestách, aj pri podpore malého a stredného podnikania, čo vytvára priestor na výmenu skúseností a overených postupov.    

„Stretnutia s partnermi z okolitých krajín nám takmer vždy prinesú nové námety na spoluprácu. Spoločné členstvo v EÚ dáva naším vzťahom širší rozmer, založený na koordinácii a vzájomnej podpore spoločných záujmov,“ priblížil štátny tajomník Chovanec a vyzdvihol nadštandardné vzťahy, ktoré máme s Bulharskom i Slovinskom. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk