27. 09. 2017

Štart Digitálnej koalície

Ministerstvo hospodárstva SR je jedným zo zakladajúcich členov Digitálnej koalície. Ide o spojenie partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v digitálnej ekonomike. Na jej štarte podpísali v utorok 26. septembra Memorandum o spolupráci a deklarácii záväzkov. Rezort zastupovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová. Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition.

Jedným z konkrétnych záväzkov je rozšírenie výstavy Mladý tvorca v rámci JOB EXPO o intenzívnu popularizáciu digitálnych kompetencií so zameraním na "Digitálnu ekonómiu" a riešenie "SmartIndustry". Výstava je vhodný priestor na prezentáciu digitálnych kompetencií práve preto, že sa na nej zúčastňujú študenti stredných škôl, ako aj žiaci  končiacich ročníkov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pre budúce povolanie aj z hľadiska uplatnenia na trhu práce. Účelom je zvýšiť záujem žiakov o odbory IKT, keďže digitalizácia postupne preniká do všetkých oblastí. 

Druhý záväzok ministerstva sa týka zapracovania systému spolupráce, cieľov a vybraných záväzkov vznikajúcej Digitálnej koalície do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu v časti Ľudské zdroje, ktorý predloží MH SR na rokovanie vlády SR. Inteligentný priemysel zahŕňa moderné trendy v oblasti automatizácie, digitalizácie a robotizácie výroby.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk