10. 10. 2017

Slovensko predstavilo svoju expozíciu na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne

Súčasťou programu jedného z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe bol aj Slovenský národný deň. Otvoriť ho prišiel štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Pre Slovensko patriace medzi najpriemyselnejšie krajiny strednej Európy predstavuje strojárstvo kľúčový pilier slovenskej ekonomiky. Slovensko úspešne reaguje na globálne výzvy prechodu ekonomiky na priemysel 4.0 a je výbornou krajinou pre investície. V rámci expozície sa prezentujú firmy, ktoré prinášajú na trh inovatívne produkty.  

Slovenská expozícia je opäť súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Brne. V rámci slávnostného otvorenia Slovenského národného dňa ju prišiel návštevníkom predstaviť štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz, spolu sním veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss a Robert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO.


MSV je jeden z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1500 vystavovateľov a 860 firiem z 35 krajín sveta a je zameraný na všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Preto Slovensko, ktoré sa zaraďuje k najpriemyselnejším krajinám celej Európskej Únie, nesmie na tomto veľtrhu chýbať. Tvorbou HDP, podielom na zamestnanosti a exporte, počtom aktívnych spoločností či schopnosťou vytvárať nové pracovné miesta patrí strojárstvo ku kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky.

  „Jednou z našich priorít je včas reagovať na globálne trendy v informatizácii a robotizácii. Prechod ekonomiky na  priemysel 4.0 prináša výzvy na vytvorenie podmienok pre rozvoj inovácií a moderných technológií s pridanou hodnotou, vďaka ktorým dokážu naše spoločnosti uspieť v medzinárodnej konkurencii. Práve Medzinárodný strojársky veľtrh je pre naše firmy príležitosťou ukázať, že sa nám to úspešne darí a Slovensko je pre investície výborná krajina,“ zdôraznil štátny tajomním Vojtech Ferencz.

„V prospech Slovenska jednoznačne hovorí aj fakt, že aktuálne vykazujeme najvyšší rast pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe v rámci celého OECD. Spoločná slovenská expozícia na veľtrhu tieto posolstvá reprezentuje a zároveň poskytuje podporu exportným ambíciám slovenských firiem v silnej medzinárodnej konkurencii“, dodal generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Rezortná organizácia SARIO umžnila teno rok pretentáciu v národnom stánku 14 firmám, ktoré prinášajú na trh inovatívne produkty. Spoločnosť FLORAPRINT predstaví unikátny stroj na potlač látok ako svetovú premiéru, spoločnosť Engler predstaví prvý a najrýchlejší Superquad na svete, vizuálna prezentácia modelov a produktov od významných slovenských spoločností a inštitúcií, akými sú SPINEA, PROFING, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava a Slovenské centrum dizajnu. 

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne je pre návštevníkov otvorení do piatka 13. októbra 2017.

 

SARIO, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk