10. 12. 2021

Slovensko a Taiwan dohodli užšiu spoluprácu v oblasti polovodičov

S cieľom posilniť bilaterálne ekonomické vzťahy je na návšteve Taiwanu (5. - 11. decembra) slovenská delegácia vedená generálnou riaditeľkou Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVEZ SR Luciou Kišš a podnikateľská delegácia vedená štátnym tajomníkom MH SR Karolom Galekom. Na rokovaniach sa sústredili na rozvoj spolupráce v oblasti high-tech a na rozšírenie aktivít o nové oblasti ako sú polovodiče, e-mobilita, inteligentné mestá, vesmírny priemysel, technológie blockchainu - a to tak na priemyselnej, výrobnej, ako aj vedecko-technickej a akademickej úrovni. L. Kišš zdôraznila, že „skutočnosť, že slovenská delegácia navštevuje Taiwan v neľahkom období celosvetovej pandémie, je dôkazom záväzku a odhodlanosti ekonomickej spolupráce s Taiwanom.”   

Najdôležitejším výsledkom návštevy, ktorá bola z dôvodu pandémie viackrát odložená, je zriadenie Pracovnej skupiny na úrovni generálnych riaditeľov ministerstiev hospodárstva pre polovodiče a otvorenie tzv. Semiconductors Academy pre Slovensko. „Slovensko je pripravené podporiť užšie ekonomické vzťahy a obchodné kontakty s Taiwanom. Taiwan je úspešným príkladom, že aj malý hráč sa môže stať globálnym lídrom v oblasti výskumu a rozvoja,“ uviedol Karol Galek. 

Počas návštevy sa pod vedením generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVEZ SR Lucie Kišš uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Taiwanom ako aj zasadnutia Pracovných skupín Komisie (skupina pre ekonomickú spoluprácu a skupina pre vzdelávanie, vedu, výskum a cestovný ruch). Taktiež sa uskutočnilo Obchodné a investičné fórum, v poradí už 6. konzultácie medzi ministerstvami zahraničných vecí na úrovni generálnych riaditeľov a prvé konzultácie medzi ministerstvami hospodárstva, pracovné raňajky v otázke posilnenia spolupráce v budovaní inteligentných miest, Technologická výmenná konferencia a v meste Kaohsiung Investičné fórum a Fórum k inteligentným mestám, za účasti miestnych podnikateľov.   

Delegácia navštívila vedecko-technologický park v Hsinchu založený v roku 1980, ktorý zamestnáva 150-tisíc ľudí a pôsobí v ňom 560 firiem a niektoré významné hospodárske inštitúcie Taiwanu v oblasti vedy a výskumu, ako napríklad National Space Organization (NSPO) a Taiwan Semiconductors Research Institute (TSRI). V rámci stretnutia bola oboma inštitúciami navrhnutá spolupráca v oblasti výmeny študentov a expertov. Na rokovaniach s Taiwanskou asociáciou výrobcov elektrických a elektronických zariadení (TEEMA) boli diskutované možnosti navýšenia investícií v SR.  

Zástupcov štátnej sféry sprevádzala podnikateľská delegácia, ktorá pozostávala z 22 zástupcov privátneho sektora a obchodných združení v oblasti vývoja softvéru, biotechnológií, výskumu a vývoja, dát a priemyslu. Uskutočnili viac ako 100 stretnutí B2B s konkrétnymi výsledkami zameranými na prehĺbenie ekonomickej spolupráce. Podpísaných bolo deväť memoránd o spolupráci v oblasti vedy a výskumu v inovatívnych technológiách, podpory obchodnej spolupráce, inteligentných miest, akademickej spolupráce, vesmírnom priemysle, medzi akadémiami vied, v cestovnom ruchu  a akadémii polovodičov. Návšteva nadväzovala na úspešnú podnikateľskú misiu z Taiwanu na Slovensku v októbri t.r., počas ktorej bolo podpísaných sedem memoránd.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk