13. 04. 2018

SIEA získala na veľtrhu RACIOENERGIA cenu za najkreatívnejšiu expozíciu

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) získala na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2018 v bratislavskej Inchebe ocenenie „Zlatý Leonardo“ za najkreatívnejšiu expozíciu.

Ocenenie „Zlatý Leonardo" udeľuje odborná porota medzinárodného veľtrhu každoročne vystavovateľom za najkreatívnejšie expozície. SIEA získala cenu už po druhý raz za priestor vyhradený na bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytuje v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Aj tento rok sa návštevníci expozície zaujímajú predovšetkým o možnosti, ako si môžu v domácnosti zabezpečiť teplo, ohrev teplej vody a elektrinu. Tento rok je súčasťou expozície aj konzultačná zóna venovaná výhodám a obmedzeniam pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. V stánku SIEA sú umiestnené aj veľkoplošné názorné schémy zapojenia jednotlivých systémov, prostredníctvom ktorých odborní konzultanti vysvetľujú, ako fungujú slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. 

Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je v areáli výstaviska Incheba v Bratislave k dispozícii do soboty 14. apríla. O konzultácie je možné požiadať aj v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach a najnovšie aj v Bratislave. Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

SIEA, MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk