28. 10. 2020

Rokovali o riešeniach v oceliarskom priemysle

Súčasná oceliarska kríza a potreba riešenia celosvetového problému nadmerných kapacít boli hlavnými témami videokonferencie Globálneho fóra pre nadmerné kapacity v oceliarskom sektore (GFSEC). Online rokovania sa zúčastnili ministri a  zástupcovia priemyslu členských krajín fóra. Slovensko, ktoré patrí k zakladajúcim členom Globálneho fóra, zastupoval štátny tajomník MH SR Ján Oravec, priemysel bol zastúpený viceprezidentom U. S. Steel Košice Miroslavom Kiraľvargom.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec pripomenul, že oceliarsky priemysel patrí ku kľúčovým ekonomickým sektorom Slovenska. Na základe opakovaných žiadostí domáceho priemyslu Slovensko aktívne podporovalo hľadanie riešení problému nadbytočných výrobných kapacít a s tým spojených nadmerných dovozov a neférovej súťaže v obchode s oceľou. Predstavitelia jednotlivých štátov odsúhlasili spoločné vyhlásenie adresované lídrom G20, aby problematiku nadmerných kapacít opätovne zaradili do pracovného programu G20. Na rokovaní bola tiež prijatá správa o aktivitách Globálneho fóra, ktorá poskytuje výsledky monitorovania aktuálnej situácie v oceliarskom sektore - osobitne vývoj výrobných kapacít, dopytu a odbytu v jednotlivých krajinách a obsahuje aj konkrétne politické odporúčania zamerané na znižovanie nadmerných výrobných kapacít oceliarskej výroby.

GFSEC bolo zriadené v decembri 2016 na summite v Berlíne. Ide o fórum 33 členských ekonomík - všetkých členov skupiny G20 a zainteresovaných členov OECD, ktoré v tom čase predstavovali približne 90 % celosvetovej výroby a kapacity ocele. Cieľom GFSEC je zlepšenie komunikácie a spolupráce pri hľadaní riešenia problému nadmerných výrobných kapacít, vytvorenie mechanizmu pre zdieľanie informácií o vývoji svetových výrobných kapacít, ako aj o subvenčných opatreniach a iných formách štátnych podporných politík.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk