03. 08. 2023

Rezort hospodárstva poskytne podnikom na podporu inovácií a technologického transferu 65 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pristúpilo k navýšeniu alokácie výzvy pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to z pôvodných 15 mil. eur na 65 mil. eur. Dôvodom navýšenia je využitie disponibilných finančných prostriedkov operačného programu na realizáciu čo najväčšieho počtu projektov.

Cieľom rezortu hospodárstva je prostredníctvom výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35 podporiť realizáciu inovačných opatrení v mikro, malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo výrobného procesu. Nenávratne poskytnuté finančné príspevky sú určené na obstaranie výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologických celkov a i. Výzva svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk