22. 05. 2019

Rekordná účasť na kooperačnej burze v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu

Slovenská kooperačná burza (SKB) v Nitre je už 10 rokov prestížnym medzinárodným podujatím a súčasťou sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Cieľom podujatia, ktoré organizuje agentúra SARIO, je poskytnúť účastníkom platformu na rokovania s obchodnými partnermi, zdieľanie informácií, výmenu skúseností či prezentovanie zaujímavých projektov. Na tomto ročníku sa stretol rekordný počet subjektov – 102 zástupcov z rôznych oblastí strojárstva a naň nadväzujúcich odvetví. Z nich bolo 73 slovenských a 29 zahraničných spoločností z 11 krajín sveta. Vopred mali naplánovaných 320 bilaterálnych rokovaní. Za ministerstvo hospodárstva sa SKB zúčastnil štátny tajomník Vojtech Ferencz.

Strojársky priemysel a naň nadväzujúce odvetvia má na Slovensku silnú tradíciu, prežíva silné obdobie a je ťahúňom ekonomiky. Aktuálne svoju pozíciu potvrdzuje nielen vysokým podielom na HDP či počtom pracovných miest, ale aj potenciálom vytvárať vyššiu pridanú hodnotu. „Ak si chce priemysel na Slovensku udržať svoje postavenie, musí reagovať na výzvy, ktoré súčasná dynamická doba prináša. Miestom na výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov, ktoré môžu priniesť potrebné impulzy, je aj SKB," zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz. Pripomenul, že hlavná výzva, ktorá stojí pred slovenským priemyslom, nie je udržať, ale zvýšiť tempo technologických zmien. „Nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa sú digitalizácia, výskum, vývoj a inovácie," zdôraznil V. Ferencz.

Rezort hospodárstva si uvedomuje potrebu pripraviť sa na zmeny aj legislatívne a v tomto smere už boli prijaté niektoré dokumenty. Pre pripomenutie, posledným takým bol druhý súbor priamych opatrení na odstránenie bariér, ktorým čelí nielen automobilový priemysel, ale všetky priemyselné odvetvia. „Sme pripravení rozpracovať i ďalšie oblasti, ktoré prispejú k rozvoju priemyslu. Chceme firmy motivovať, aby u nás vyrábali viac, kvalitnejšie a ľuďom ponúkli dobre ohodnotenú prácu," zdôraznil štátny tajomník.

Formát SKB od svojho vzniku doposiaľ priniesol možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 2 400 firmám z 38 krajín sveta, ktoré odrokovali viac ako 5 000 plánovaných bilaterálnych stretnutí.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk