12. 06. 2019

Rada vlády pre podporu exportu rokovala aj o konkurencieschopnosti SR

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií rokovala na Ministerstve hospodárstva SR o plnení opatrení na podporu implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 až 2020 i o zlepšení konkurencieschopnosti SR. Informoval o tom po skončení prvého rokovania rady v roku 2019 šéf MH SR Peter Žiga, ktorý rokovaniu predsedal spolu s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom.

Kým v roku 2012 sme mali ambíciu vytvárať pracovné miesta, tak v súčasnosti je podľa ministra hospodárstva kvalita a stav podnikateľského prostredia už úplne inde. „Už sa skôr hovorí o výške mzdy, o štruktúre práce. Je vidieť veľký posun z hľadiska práce a postavenia či už priemyslu alebo všeobecne zamestnávania ľudí na Slovensku. Tomu zodpovedá aj nárast priemernej mzdy, minimálnej mzdy a všetkých atribútov, o ktorých sme dnes hovorili," priblížil Žiga.

Podľa Lajčáka rada vlády rokovala o odporúčaniach Peer Review OECD pre zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce, ako aj o predsedníctve SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni. „Materiál sa zameriaval na rozšírenie podnikateľského segmentu v rámci rozvojovej pomoci. Slovensko má dobre nastavený systém oficiálnej rozvojovej pomoci, dostali sme vysoké hodnotenie z príslušného výboru OECD, ale vidíme veľký priestor pre širšie zapojenie podnikateľov," uviedol Lajčák, ktorý informoval členov rady o tom, aké vidí možnosti a východiská. Budúca rada v 2. polroku 2019 sa bude venovať tejto téme detailnejšie, avizoval šéf rezortu zahraničia. 

Hlavnou úlohou Rady vlády SR na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk