26. 06. 2019

Rada ministrov EÚ pre energetiku o budúcnosti energetických systémov

Rada ministrov EÚ pre energetiku odsúhlasila Závery Rady EÚ o budúcnosti energetických systémov v energetickej únii. Po náročnej a intenzívnej diskusii sa na rokovaní v Luxemburgu rumunskému predsedníctvu podarilo presadiť široký kompromisný návrh. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.

V materiáli sa stanovujú priority a zásady s cieľom zabezpečiť energetickú transformáciu na cenovo dostupný, konkurencieschopný, bezpečný a udržateľný energetický systém. Závery sa týkajú troch kľúčových oblastí pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku – spoľahlivých sietí, inovatívnych technológií a prepájania sektorov. „Dôležitou súčasťou záverov je aj uznanie technologickej neutrality a potreby využívania všetkých bezpečných a udržateľných nízko uhlíkových technológií pri energetickej transformácii, pričom samotný výber dekarbonizačných opatrení a zdrojov je v rukách jednotlivých členských štátov EÚ,” zdôraznil štátny tajomník V. Ferencz. Komisia by mala pri predkladaní nových legislatívnych návrhov zohľadnila zásady zdôraznené v schválenom texte.

Ministri tiež diskutovali o otázkach týkajúcich sa medzinárodných vzťahov v energetike, kde najmä zo strany krajín strednej a východnej Európy rezonovala otázka pokračovania reforiem sektora plynárenstva na Ukrajine, ako aj pokračovanie trojstranných rokovaní medzi Európskou komisiou, Ukrajinou a Ruskom o preprave plynu cez Ukrajinu po roku 2019. Pred Radou EÚ sa uskutočnilo tradičné rokovanie krajín V4, ktoré naposledy viedla delegácia SR ako predsedajúca krajiny zoskupenia V4. Od júla 2019 preberá predsednícky post Česká republika.

Rada ministrov bola poslednou pre generálneho riaditeľa DG Energy Európskej komisie Dominiqua Ristoriho. SR by mu aj touto cestou chcela poďakovať za vynikajúcu spoluprácu počas jeho pôsobenia v Európskej komisii.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk