06. 12. 2017

R. Chovanec: lídri G20 schválili cestovnú mapu pre ďalšie smerovanie oceliarskeho priemyslu

V Berlíne sa uskutočnilo stretnutie členských krajín Globálneho fóra pre riešenie problému nadmerných kapacít v oceliarskom priemysle (GFSEC) na úrovni ministrov. Slovensko, ktoré patrí medzi 31 zakladajúcich členov, na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Cieľom GFSEC je zlepšenie komunikácie a spolupráce pri hľadaní riešenia problému nadbytočných výrobných kapacít, vytvorenie mechanizmu pre zdieľanie informácií o vývoji svetových výrobných kapacít, ako aj o subvenčných opatreniach a iných formách štátnych podporných politík. „Oceliarsky priemysel patrí ku kľúčovým ekonomickým sektorom. Ministerstvo hospodárstva preto aktívne podporovalo hľadanie riešenia problému nadbytočných výrobných kapacít a s tým spojených nadmerných dovozov a neférovej súťaže v obchode s oceľou, v spolupráci so slovenskými zástupcami tohto odvetvia,“ zdôraznil štátny tajomník.

Na stretnutí sa podarilo nájsť zhodu a ministri prijali cestovnú mapu obsahujúcu 6 princípov, ktoré budú slúžiť ako usmernenia pre G20 lídrov. „Som rád, že dnes máme na stole cestovnú mapu obsahujúcu šesť princípov, na ktorých sa všetci členovia globálneho fóra dokázali zhodnúť. Zhoda a vypracovanie cestovej mapy je výrazným úspechom a zdôrazňuje dôležitosť, ktorú toto odvetvie na globálnej úrovne zastáva,“ dodal Chovanec.

Princípy sa zameriavajú na globálne výzvy v oceliarskom priemysle uvedomujúc si dôležitosť koordinovaného postupu dôležitých hráčov v tomto odvetví, ďalej na podporu jednotného zaobchádzania v oceliarstve, podporu zmien, ktorými budú znižované nadbytočné kapacity a zabezpečenie trhových výsledkov v oceliarstve. Nemenej dôležitým princípom je zabezpečenie väčšej transparentnosti ako aj prehľadu a zhodnotenie implementácie politických riešení GFSEC a podpora trhovým princípom bez zásahov deformujúcich trh.

GFSEC vzniklo 16. decembra 2016 v Berlíne na rokovaní krajín G20 a OECD v zmysle vyhlásenia lídrov krajín G20 z čínskeho Hangzhou. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk