06. 12. 2017

R. Chovanec: Centrá podnikových služieb na Slovensku napredujú

Ministerstvo hospodárstva po druhýkrát prevzalo záštitu nad konferenciou Americkej obchodnej komory „Business Service Centers: Back to the Future“, ktorá sa sústredila na aktuálne otázky a trendy v sektore podnikových služieb. Téma konferencie je jednou z hlavných priorít rezortu hospodárstva. Centrá podnikových služieb sa na Slovensku rozrastajú a patria k silnejúcim odvetviam slovenskej ekonomiky.

 „Sektor centier podnikových služieb patrí k najrýchlejšie rastúcim odvetviam slovenskej ekonomiky. V roku 2015 sme evidovali 36 centier, dnes vieme, že ich je minimálne 62. Stabilne rastie zamestnanosť, vykonávané činnosti sú čoraz komplexnejšie. To sú pre nás dôležité ukazovatele, vďaka ktorým vidíme, že aktivity ministerstva hospodárstva v tejto téme majú zmysel,“ zdôraznil štátny tajomník R. Chovanec.

Sektor je jednou z hlavných priorít rezortu hospodárstva. Pod vedením štátneho tajomníka Chovanca dvakrát ročne zasadá Rada centier podnikových služieb, v ktorej sú zastúpené najvýznamnejšie centrá na Slovensku. Z jej zasadnutí vyplynuli viaceré odporúčania, najmä vo vzťahu k pripravovaným zmenám podnikateľského prostredia na Slovensku.

 „Aj napriek silnej konkurencii okolitých krajín má sektor na Slovensku priestor na ďalší rozvoj, a to nielen v Bratislave a Košiciach, ale aj v iných krajských mestách či popri existujúcej výrobe. Tak vznikli napríklad centrá v Púchove a Gemerskej Hôrke. To je trend, na ktorý sa chceme sústrediť do budúcnosti,“ doplnil Chovanec.

Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie odbornej i širokej verejnosti o sektore podnikových služieb, priblížiť ich zapájanie sa do vzdelávacieho procesu a celkový prínos pre slovenské hospodárstvo. Zo zahraničných spoločností pôsobiacich v tomto odvetví sú najznámejšie Dell, IBM či T-Systems, na Slovensku ich však je oveľa viac.

 „Sektor centier podnikových služieb patrí k najrýchlejšie rastúcim odvetviam slovenskej ekonomiky. V roku 2015 sme evidovali 36 centier, dnes vieme, že ich je minimálne 62. Stabilne rastie zamestnanosť, vykonávané činnosti sú čoraz komplexnejšie. To sú pre nás dôležité ukazovatele, vďaka ktorým vidíme, že aktivity ministerstva hospodárstva v tejto téme majú zmysel,“ zdôraznil štátny tajomník R. Chovanec.

Sektor je jednou z hlavných priorít rezortu hospodárstva. Pod vedením štátneho tajomníka Chovanca dvakrát ročne zasadá Rada centier podnikových služieb, v ktorej sú zastúpené najvýznamnejšie centrá na Slovensku. Z jej zasadnutí vyplynuli viaceré odporúčania, najmä vo vzťahu k pripravovaným zmenám podnikateľského prostredia na Slovensku.

 „Aj napriek silnej konkurencii okolitých krajín má sektor na Slovensku priestor na ďalší rozvoj, a to nielen v Bratislave a Košiciach, ale aj v iných krajských mestách či popri existujúcej výrobe. Tak vznikli napríklad centrá v Púchove a Gemerskej Hôrke. To je trend, na ktorý sa chceme sústrediť do budúcnosti,“ doplnil Chovanec.

Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie odbornej i širokej verejnosti o sektore podnikových služieb, priblížiť ich zapájanie sa do vzdelávacieho procesu a celkový prínos pre slovenské hospodárstvo. Zo zahraničných spoločností pôsobiacich v tomto odvetví sú najznámejšie Dell, IBM či T-Systems, na Slovensku ich však je oveľa viac.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk