11. 02. 2020
ilustračný obrázok

MH SR spustilo prieskum o rodinných podnikoch, ich potenciáli a potrebných zmenách

Predstavitelia rodinných podnikov majú príležitosť vyjadriť sa k podnikateľskému prostrediu a pomôcť identifikovať potrebné legislatívne zmeny pre túto oblasť podnikania. Svoj názor môžu prezentovať prostredníctvom anonymného on-line prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) a spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.  

Dotazník sa nachádza na https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_9oBV3XgRFlt8jsx. V prieskume sú otázky zamerané aj na oblasť daní, odvodov, zamestnávania a odovzdania podniku ďalšej generácii. Vyplniť ho je potrebné do 28. 02. 2020. Rezort hospodárstva verí, že sa do prieskumu zapojí čo najviac zástupcov rodinných podnikov, aby jeho výsledky boli čo najobjektívnejšie a najrelevantnejšie. Za rodinný podnik sa pre potreby prieskumu považuje obchodná spoločnosť alebo družstvo, ak nadpolovičnú väčšinu majetkových a rozhodovacích práv majú aspoň dvaja rodinní príslušníci, pričom aspoň jeden z nich je formálne zapojený v riadení spoločnosti. 

Prieskum je súčasťou projektu z Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej únie (SRSP), v rámci ktorého Slovensko požiadalo Európsku komisiu o asistenciu v téme podpory rodinného podnikania. Výsledkom tejto spolupráce by malo byť  získanie presných štatistík a príprava odporúčaní pre Slovensko, najmä v kontexte nadchádzajúcej generačnej výmeny vo vlastníctve a vedení rodinných podnikov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk