23. 09. 2019

Predstavili víziu strategického rozvoja Slovenska, podieľalo sa na nej aj MH SR

Na Národnom konvente v Bratislave diskutovali členovia vlády a verejnosť o Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030. Ide o dokument, ktorý predstavuje možnosti ďalšieho trvalo udržateľného smerovania krajiny v najbližšom období. Zodpovedný za jeho tvorbu bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, podľa ktorého ide o otvorený materiál, na príprave ktorého sa podieľali nielen jednotlivé ministerstvá, ale aj viacerí experti, zástupcovia zamestnávateľov a tretieho sektora. Na podujatí sa zúčastnil aj minister  hospodárstva Peter Žiga. Zdôraznil, že s úradom vicepremiéra aktívne spolupracoval aj rezort hospodárstva a do dokumentu sa dostali všetky základné trendy v hospodárstve. 

Minister Žiga v príhovore konštatoval, že v súčasnosti sme svedkami rôznych komplikovaných udalostí a procesov, ktoré sa dejú vo svete a ktoré následne ovplyvňujú aj Slovensko. Ide o náznaky ekonomického ochladenia, nárast protekcionizmu v medzinárodnom obchode, boj proti zmene klímy, migráciu a demografické problémy a mnoho ďalších, ktoré odborníci nazývajú megatrendy. „Chápať uvedené megatrendy a nájsť si svoje postavenie v globálnom meradle znamená, že si musíme jasne povedať a zadefinovať základné otázky, teda kde sa Slovensko momentálne nachádza a kde chceme, aby sa nachádzalo, kam ho chceme posunúť. Práve dnes predstavovaná vízia sa snaží nájsť odpovede na tieto otázky,“ zdôraznil P. Žiga. 

Minister zároveň pripomenul, že pred vyše rokom vláda prijala Stratégiu hospodárskej politiky do roku 2030. Rezort hospodárstva teraz predložil na verejnú diskusiu do medzirezortného pripomienkového konania návrh prvého akčného plánu k tejto stratégii. Vznikol na základe návrhov pracovnej skupiny, v ktorej boli okrem zástupcov MH SR a ďalších predstaviteľov štátnej správy aj zástupcovia podnikateľských, zamestnávateľských a priemyselných zväzov a združení. „Čiže žiadne úradnícke návrhy spoza stola, ale reálne požiadavky z praxe a zo života, ktoré vznikali dlhé mesiace,“ podčiarkol minister. A práve návrhom 1. akčného plánu so systémovými opatreniami pre budúcnosť slovenskej ekonomiky by Ministerstvo hospodárstva SR chcelo prispieť k úspešnému napĺňaniu Vízie a stratégie 2030. Súčasne by tak rezort chcel zmierniť dopady prípadného hospodárskeho ochladenia na Slovensku. „Navrhované opatrenia sa zameriavajú na tri hlavné piliere - udržanie zamestnanosti, stimulovanie domácej spotreby a podporu priemyslu,“ dodal P. Žiga. 

„Trvalo udržateľná budúcnosť predpokladá, že sa ňou budeme zaoberať všetci, nielen aktuálna vláda, ale všetky sektory našej spoločnosti. Je to proces, ktorý vyžaduje širokú participáciu práve preto, aby stratégia, ktorá sa prijme, nepodliehala zmenám vlád či politických cyklov,“ uviedol R. Raši s tým, že sa bude týkať najmenej štyroch vlád. „Chceme, aby bolo Slovensko v roku 2030 krajinou úspešných a trvalo udržateľných regiónov, aby bolo krajinou, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých občanov,“ povedal vicepremiér. Na financovanie cieľov stratégie podľa Rašiho bude môcť Slovensko využiť aj vyše 13 miliárd eur, ktoré bude mať k dispozícii zo zdrojov Európskej únie v novom programovom období v rokoch 2021 až 2027. 

Cieľom Národného konventu s prezentáciou dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 bolo vyvolať celospoločenskú diskusiu o ďalšom smerovaní krajiny. Dokument a návrhy sú výsledkom dlhodobého procesu, do ktorého bola zapojená odborná verejnosť, vrátane tretieho a akademického sektora, spolu so zástupcami zamestnávateľov, podnikateľov aj seniorov. Orientuje sa prioritne na oblasti ako sú prírodné zdroje, ľudské zdroje a kultúrny potenciál, inovačné a udržateľné hospodárstvo, dobré zdravie a kvalitný život pre všetkých a viacúrovňové riadenie bližšie k občanom. 

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk