10. 01. 2023

Pomoc štátu firmám - reakcia na tlačovú besedu zástupcov zamestnávateľov a podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) poskytovalo už na konci roku 2022 pomoc všetkým podnikom, od najmenších až po veľké, vrátane subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť z radov domovov sociálnych služieb, cirkevných, samosprávnych, športových či kultúrnych organizácií. V pomoci ministerstvo plánuje pokračovať. Pomoc je pripravená podľa schémy 2.1 Dočasného krízového rámca, čo ministerstvo hospodárstva jasne deklarovalo už uplynulý týždeň. Vzhľadom na vývoj situácie rezort zvažuje pre pomoc firmám i podstatné zvýšenie pôvodne avizovanej sumy vo výške 300 tis. eur na 1. kvartál na jeden hospodársky subjekt, a to na cca dvojnásobok tejto sumy.  

Vďaka tejto pomoci a schéme dostanú malé, ale i väčšie subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť reálnu finančnú pomoc, a to rýchlo, operatívne a v dostatočnej výške už do konca februára, resp. začiatkom marca. Pripomíname, že o pomoc a kompenzácie je zo strany podnikov potrebné požiadať pri dodržaní stanovených podmienok. Základné podmienky budú rovnaké ako v decembrovej výzve:

  • cenový strop pre kompenzáciu pre elektrinu bude od 199 eur/MWh  (pre samotnú komoditu)
  • cenový strop pre kompenzáciu plynu bude od 99 eur/MWh (pre samotnú komoditu)  

Kompenzovaná bude oprávnená čiastka vo výške 80 % sumy nad tieto cenové úrovne.

Kompenzácia za ceny energií sa podľa platných legislatívnych podmienok môže vyplácať až po odbere energie a jeho vyúčtovaní – nie vopred. Preto sa kompenzácie za január 2023 začnú vyplácať vo februári bezprostredne po tom, ako budú uzavreté januárové dodávky v rovnakom mechanizme ako pri realizovanej pomoci  v decembri 2022. 

Európska komisia taktiež v polovici novembra uplynulého roku zásadne zmenila podmienky schémy v zmysle Dočasného krízového rámca v časti 2.4, ktorá bude primárne určená väčším podnikom. Na uvedené zmeny upozornilo práve ministerstvo hospodárstva, ktoré Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) a ostatné zväzy v tejto nadväznosti žiadalo, aby tieto nové podmienky preštudovali a v spolupráci s MH SR navrhli čo najvýhodnejšie metódy jej implementácie. Napriek tomu, že rezort žiadne zásadné podnety od zamestnávateľských zväzov doteraz nedostal, z dôvodu očakávania zhoršenia situácie v novom roku rezort túto schému pomoci v zmysle časti 2.4 urýchlene spracoval podľa aktualizovaných podmienok Európskej komisie a ešte pred Vianocami zaslal na notifikáciu do Bruselu. Upozorňujeme, že rovnako a v tom istom časovom období postupovali aj iné krajiny EÚ, a to práve z dôvodu, že jej podmienky boli zásadne zmenené v polovici novembra. Nie je teda pravdou, že rezort hospodárstva niečo zanedbal. Ministerstvo opakovane vyzýva a žiada zamestnávateľské zväzy o konštruktívnu a odbornú debatu o jej aplikácii, aby ju po jej notifikácii bolo možné urýchlene použiť pre slovenské podniky. 

Zväzmi presadzované plošné odpustenie distribučných poplatkov za elektrickú energiu či plyn pre firmy naráža na zásadný problém a nie je realizovateľné, nakoľko máme aj po 1. januári 2023 veľa spoločností (odhadom 15 - 20 %), ktoré majú vďaka dobrému a šikovnému manažmentu nakúpené  energie za výhodné ceny. Vzhľadom na to by tieto firmy týmto získali značnú výhodu a prostriedky štátneho rozpočtu by boli vynaložené neefektívne.

Ministerstvo hospodárstva taktiež pripomína, že všetky formy pomoci boli v závere roka 2022 výrazne zabrzdené skutočnosťou, že takmer do konca roka bolo blokované schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 – aj stranou Sloboda a Solidarita – ktorá teraz kritizuje rýchlosť pomoci.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk