24. 08. 2017

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách

MH SR v najbližších týždňoch predstaví koncepčný dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách. Bude to východiskový bod pre ďalšiu podporu projektov Smart Cities a tiež pripravovaný finančný nástroj pre malé a stredné podniky. Na včerajšej medzinárodnej konferencii s názvom „Inteligentné mestá - bližšie k vám“ v Bardejove to účastníkom avizovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová.

Konferenciu, ktorú organizovala Európska investičná banka v spolupráci s mestom Bardejov, otvoril viceprezident EIB Vazil Hudák, ktorý poukazal na dôležitosť implementovania Smart Cities projektov na Slovensku.

Miriam Letašiová prezentovala komplexnejší prístup k téme Smart Cities a zároveň informovala o pripravovaných krokoch. MH SR v najbližších týždňoch predstaví koncepčný dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách. Bude to východiskový bod pre ďalšiu podporu projektov Smart Cities a tiež pripravovaný finančný nástroj pre malé a stredné podniky. Materiál vznikal v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, expertmi na urbánnu tematiku, zástupcami miest a súkromného sektora. Zámer MH SR je vytvoriť vhodné prostredie, ktoré umožní výmenu know how medzi všetkými stranami a podporí mestá v počiatočných fázach implementácie projektov Smart City. Stredobodom konceptu Smart City musí byť otvorená spolupráca kľúčových subjektov rozvoja a fungovania mesta. Materiál vychádza z verejného financovania (rozpočet, fondy EÚ), PPP projektov, koncesií a možností krytia zo súkromného financovania.  MH SR pripravuje schému, ktorá prináša priestor pre vstup podnikov do procesu nielen hľadania riešení, ale aj k ich pilotnému otestovaniu v praxi priamo na území mesta, a následne za pomoci aktívneho cieleného poradenstva umožní lepšie zvládnuť prechod k administratívne a aj finančne náročnejším aktivitám.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk