16. 10. 2020

Patentový úrad sa za 100 dní pod novým vedením výrazne zefektívnil

Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) sa za 100 dní pod novým vedením výrazne zefektívnil. Uviedol to vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík pri predstavovaní prvých 100 dní predsedu ÚPV Matúša Medveca. „Inovácie sú motorom našej ekonomiky a inovácie sú veľmi úzko spojené s duševným vlastníctvom. Ak nedokážeme rýchlo a účinne chrániť duševné vlastníctvo, nebudeme mať ani inovácie," poznamenal Sulík na margo dôležitosti ÚPV, ktorý okrem patentov udeľuje i ďalšie priemyselné práva.

Medvec podľa svojich slov už v niekoľkých sférach zlepšil fungovanie úradu. Dotklo sa to napríklad úradných hodín – namiesto 14.30 h úrad funguje po novom do 16 h až 17 h, aby lepšie kopíroval potrebu podnikateľského prostredia. Zároveň sme úrad aj prepojili s odbornými útvarmi, to znamená, že keď niekto zavolá na klientske centrum, tak sa dostane k odborníkovi, nedostane sa na vrátnicu," poznamenal Medvec. Ako ďalej vymenoval, na úrade zaviedol systém Fast Track – zrýchlené konania pri ochrannej známke - ktorý v Európe funguje už dlhodobo. Je to relatívne veľká zmena na našom úrade, keďže sa to môže dotknúť až 3000 subjektov," vysvetlil Medvec s tým, že taký počet sa ročne obracia na úrad so žiadosťou o registráciu ochrannej známky. My teraz garantujeme, že do 30 dní, ak sa splnia jednoduché podmienky, tak to musíme stihnúť," deklaroval Medvec.

Podľa Medveca tiež úrad doteraz nevyužíval plne potenciál rozvoja duševného vlastníctva. Ak si spoločnosť zaregistruje nejaký predmet duševného vlastníctva, napríklad ochrannú známku, je tam na základe európskych štatistík potenciál, že bude o 20 % rýchlejšie rásť. Ak má napríklad patent, ten potenciál sa zvyšuje na 110 %,“ dodal Medvec. Dodal, že úrad pod jeho vedením otvorenejšie komunikuje. Ďalším pokrokom na úrade podľa neho je, že nadviazal spoluprácu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Tá spolupráca spočíva v tom, že si vymieňame našich expertov," dodal Medvec. Ako uzavrel, zrýchlený systém konaní plánuje úrad zaviesť pri všetkých priemyselných právach. Konanie o patente by sa tak mohlo skrátiť zo 4,5 roka na dva roky. V pláne je takisto zavedenie push notifikácií pre klientov a znižovanie výdavkov úradu. ÚPV prijíma približne 200 patentov ročne a niečo vyše 200 úžitkových vzorov (tzv. malý patent). Od počiatku svojej existencie (od roku 1993) vybavil úrad niečo cez 11.000 patentov.

 

TASR, Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk