18. 11. 2019

P. ŽIGA: Slovensko je vzorová krajina EU z pohľadu produkcie skleníkových plynov v energetike

O energetickej politike a energetickej bezpečnosti diskutujú odborníci na 13. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC) v Bratislave. Konferenciu otvoril spolu s podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu Marošom Šefčovičom, ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom aj minister hospodárstva Peter Žiga. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu a prispieť k nájdeniu lepších riešení v oblasti energetickej politiky pre EÚ a pre krajiny strednej Európy. Rezort hospodárstva prevzal nad konferenciou záštitu.

Téma klimatickej zmeny sa v priebehu tohto roka rezonovala nielen v sektore energetiky, ale aj v celej spoločnosti. Táto problematika bude v 21. storočí predstavovať veľkú výzvu a vyžiada si rozsiahlu hospodársku, sociálnu a spoločenskú transformáciu na národnej a aj medzinárodnej úrovni. Minister P. Žiga na konferencie otvoril aj otázku boja proti klimatickým zmenám a jadrovej energie, bez ktorej podľa neho nebude tento boj možný. „Vďaka jadrovej energii má slovenská elektroenergetika jeden z najmenej uhlíkovo náročných mixov v celej Európskej únii, jednu z najnižších uhlíkových stôp pri výrobe elektriny. V kombinácii jadrovej energie s obnoviteľnými zdrojmi energie sa u nás vyrába takmer 80% elektriny s takmer nulovými emisiami oxidu uhličitého," zdôraznil minister. Tento podiel bude ešte vyšší po predpokladanom spustení tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Podiel zelenej energie sa zvýši aj vďaka reforme podpory obnoviteľných zdrojov, ktorá zavádza trhovo orientované aukcie v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy EÚ. Slovensko je podľa P. Žigu „doslova vzorová krajina a to napriek tomu, že nás niektorí úplne nezmyselne a neférovo kritizujú, že cca 11% energie vyrábame z uhlia." V tejto súvislosti je podľa ministra potrebné zabezpečiť, aby sme v rámci Európskej únie spoločne uznali, že všetky nízkouhlíkové zdroje, či už je to slnečná energia, vietor, voda, vrátane jadrovej energie, majú v energetickom mixe svoje opodstatnené miesto. Zvoliť si vhodný nízkouhlíkový technologický mix, zohľadňujúci geografický a sociálno-ekonomický potenciál, je suverénnou voľbou každého štátu.

Minister sa vystúpení na konferencii venoval aj blížiacemu  sa koncu platnosti zmlúv medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou o tranzite plynu cez územie Ukrajiny, ako aj dodávke plynu pre ukrajinský trh, ktoré boli podpísané v roku 2009. Končiaca zmluva predstavuje podľa ministra „určite riziko výpadku kapacity prepravovaného plynu ukrajinskou  trasou po 1. januári 2020." Šéf rezortu hospodárstva ale pripomenul, že od plynovej krízy z roku 2009 sa urobilo viacero zásadných opatrení v oblasti budovania novej plynárenskej infraštruktúry, zabezpečenia prípadných reverzných tokov, navýšenia kapacity zásobníkov a zabezpečenia ich napĺňania v letnom období. Slovensko sa pripravuje veľmi zodpovedne na všetky prípadné scenáre, vrátane krízovej situácie, a ministerstvo pravidelne komunikuje so všetkými zainteresovanými subjektmi a  sleduje aktuálny vývoj. Predstavitelia rezortu sú v kontakte aj so zástupcami okolitých štátov, ako je napríklad Maďarsko. „V porovnaní s rokom 2009 sme podstatne lepšie pripravení na situáciu, ak by sa obdobné prerušenie dodávok plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu zopakovalo," zdôraznil P. Žiga.

 

Odbor komunikácie MH SR

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk