11. 10. 2019

P. Žiga: S Nemeckom sme na jednej lodi, ich ekonomika je hnacím motorom Európy

Nemecká ekonomika je hnacím motorom Európy. Slovensko získava, keď sa jej darí, ale aj naopak - pociťuje jej spomalenie. Na Slovensko-nemeckom hospodárskom fóre to uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. „V mnohých veciach sme doslova na jednej lodi a koordinujeme spoločné kroky, lebo je to v našom životnom záujme. Zdieľame spolu napríklad rovnaké záujmy v obchodných vzťahoch EÚ s USA, najmä pokiaľ ide o protekcionistické opatrenia USA," pripomenul šéf rezortu hospodárstva. Vzťahy Slovenska s Nemeckom sú podľa ministra štandardne a historicky veľmi dobré. Nemecko je naším najväčším obchodným partnerom a firmy z tejto krajiny u nás dlhodobo úspešne pôsobia.  

Pre slovenskú ekonomiku je typická vysoká miera industrializácie a podiel priemyslu na HDP krajiny je jeden z najvyšších spomedzi krajín EÚ - tvorí viac ako 20 %. Každé šieste pracovné miesto je generované automobilovým, strojárskym alebo elektrotechnickým priemyslom. „Ak chceme túto dlhoročnú a silnú tradíciu priemyslu na Slovensku zachovať a presadiť sa v tvrdej konkurencii, musíme sa prispôsobiť výzvam, ktoré súčasná dynamická doba prináša," zdôraznil na fóre minister. V tejto súvislosti podčiarkol, že rezort hospodárstva sa snaží pružne reagovať na neustále dynamické a technologické zmeny, ktoré v dnešnej dobe reprezentuje predovšetkým Priemysel 4.0. Ministerstvo vytvorilo koncepciu inteligentného priemyslu, na ktorú priamo nadviazal Akčný plán inteligentného priemyslu, schválený vládou SR v októbri minulého roka. „Jeho cieľom je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu - bez ohľadu na ich veľkosť - zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie a inovatívnych riešení," zdôraznil P. Žiga. „Štruktúra priemyslu sa celosvetovo mení a tejto zmene sa nevyhne ani Slovensko, ak chceme, aby si priemysel udržalo svoju konkurencieschopnosť," dodal.   

Na hospodárskom fóre minister pripomenul, že nemenej dôležitým dokumentom je Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030, ktorá určuje strategické smerovanie hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030 a načrtáva obraz o ďalšom vývoji a rozvoji hospodárstva Slovenska. „Definovali sme kľúčové momenty, ktoré musíme v strednodobom horizonte zvládnuť a momentálne pracujeme a diskutujeme o prvom akčnom pláne, ktorý je implementačnou časťou stratégie," vysvetlil P. Žiga. Zároveň zdôraznil, že pre rozvoj hospodárstva sú kľúčové investície. „V kontexte globálneho vývoja, už spomínanej štvrtej priemyselnej revolúcie a tlaku na produktivitu, sa zásadne mení aj pohľad na konkurencieschopnosť podnikov. Je pre nás dôležité podporovať také investície nových, ale aj už etablovaných investorov, ktoré zvýšia ich schopnosť vysporiadať sa s týmito trendami. Našou snahou je rovnako podpora investícií, ktoré na Slovensko prinášajú, alebo ďalej rozvíjajú, aktivity výskumu a vývoja," vyhlásil šéf rezortu hospodárstva.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk