05. 11. 2019

P. Žiga: Podporovať rozvoj batériového priemyslu je v záujme SR aj EÚ

Na medzinárodnej odbornej konferencii Energy Manifest v Bratislave diskutovali domáci a zahraniční experti o batériovom priemysle, elektromobilite, ale aj technológiách na uskladňovanie energie. Minister hospodárstva Peter Žiga vo svojom príhovore zdôraznil, že „je v záujme nielen Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie ako celku, podporovať a čo najintenzívnejšie rozvíjať tieto oblasti.“ Vyzdvihol, že práve „konferencie sú priestorom na výmenu informácií, diskusiu expertov a hľadanie uskutočniteľných riešení.“  

Podľa odhadov Európskej komisie bude v roku 2030 podiel elektrických a hybridných áut na predaji nových vozidiel predstavovať 30 %. „Takýto enormný nárast podielu si vyžiada investície európskych krajín do výskumu, vývoja a vybudovania trhu s batériami, od ich výroby až po recykláciu, aby Európska únia nebola odkázaná na dovoz z ázijských krajín a vybudovala si nezávislé postavenie,“ podčiarkol P. Žiga. Slovensko je pripravené podieľať sa na týchto zmenách, sme aktívnymi členmi Európskej aliancie pre batérie, vznikli aj združenia venujúce sa tejto téme na národnej úrovni.   

Ministerstvo hospodárstva SR si uvedomuje strategický význam a príležitosť, ktorú pre slovenskú ekonomiku s vysokým podielom automobilového priemyslu predstavuje výroba a vývoj batérií. Zmeny sa odrazili vo viacerých strategických dokumentoch, prijatý bol Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý obsahuje 15 konkrétnych opatrení na zvýšenie podielu elektrických vozidiel a vybudovanie príslušnej infraštruktúry. „Na jeho základe sa aktuálne vyhodnocuje historicky prvá výzva, v ktorej podporíme budovanie nabíjacích staníc pre samosprávy a predovšetkým do konca roka spustíme veľkú podporu kúpy batériových elektrických a plug-in hybridných vozidiel,“ zdôraznil minister hospodárstva. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk