14. 12. 2018

P. ŽIGA: Jadrová bezpečnosť je kľúčová a musí byť prioritou

Úrad jadrového dozoru si slávnostnou konferenciou pripomína 25. výročiu vzniku. Dohliada na bezpečnosť jadrových zariadení, ako aj na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom alebo jadrovými materiálmi. Za svoju existenciu si získal vysoké renomé nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Jadrová energetika má na Slovensku mimoriadny význam, ktorý sa v súčasnosti zvyšuje vzhľadom na snahy Európskej únie čo najviac dekarbonizovať energetiku. „S prevádzkovaním jadrových elektrární ale musí ísť ruka v ruke absolútne nevyhnutne spoľahlivosť a bezpečnosť. Najväčším garantom týchto záruk je Úrad jadrového dozoru (ÚJD),“  zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga na konferencii  k 25. výročiu vzniku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. „V situácii, keď je jadrová energetika vystavená mimoriadnemu tlaku jej odporcov, je jadrová bezpečnosť kľúčová a z pohľadu našich dlhodobých energetických cieľov musí byť prioritou,“ podčiarkol ďalej minister.

Ako v príhovore ďalej uviedol, Úrad jadrového dozoru si za 25 rokov získal veľký rešpekt nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po desaťročiach sa na Slovensku skončí jeden nekonečný príbeh pod názvom „3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce“. „ V tejto súvislosti sa spoliehame práve na ÚJD, že keď Slovenské elektrárne konečne spustia tieto bloky, tak práve vďaka odbornému a profesionálnemu dohľadu úradu, budú plne bezpečné,“ podčiarkol šéf rezortu hospodárstva.

 

Odbor komunikácie, MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk