17. 06. 2020

Novým predsedom Úradu priemyselného vlastníctva M. Medvec

Novým predsedom Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) bude Matúš Medvec. Na návrh vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka o tom rozhodla vláda. Na poste od štvrtku nahradí doterajšieho šéfa úradu Richarda Messingera.

Vicepremiér očakáva od nového šéfa ÚPV, že zabezpečí efektívnejšie fungovanie úradu. Výsledkom by malo byť najmä zrýchlenie konaní, lebo doteraz sa tento úrad podľa Sulíka vyznačoval pomalosťou. Napríklad registrácia ochrannej známky trvá v súčasnosti v priemere sedem mesiacov. R. Sulík poukázal na dôležitosť tohto úradu pre začínajúcich podnikateľov, startupistov či vedu a výskumu, pre ktorých je dôležité zrýchlenie konania o ochrane duševného vlastníctva. Nový šéf ÚPV M. Medvec zdôraznil, že jeho absolútnou prioritou je zásadným spôsobom zrýchliť konanie úradu vo všetkých jeho oblastiach. Má tiež ambíciu zefektívniť jeho fungovanie do vnútra a otvoriť ho pre občanov.

M. Medvec sa počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave venoval finančnému a obchodnému právu a právu duševného vlastníctva. Na University of Staffordshire získal titul MBA, venoval sa tu téme manažmentu verejného sektora a problematike start-upov. Počas štúdia si vzdelanie doplnil aj na Université Sorbonne Paris Cite. Okrem iného pôsobil na ministerstve školstva, vo výbore pre hospodárstvo ECON Európskeho parlamentu, v Bazileji v Banke pre medzinárodné zúčtovanie a aj v Národnej banke Slovenska. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Do jeho kompetencie patrí ochrana  vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie tiež ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk