16. 04. 2021

Nepravidelní autobusoví dopravcovia získali počas pandémie od MH SR zatiaľ pomoc cez 10 miliónov eur

V rámci druhého kola podpory nepravidelných autobusových dopravcov Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už vybavilo 145 žiadostí a vyplatilo sumu 4,2 milióna eur. Na vybavenie žiadostí v tejto chvíli čaká ďalších vyše 80 malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tejto oblasti. Ich žiadosti sú vo výške 1,5 milióna eur. Finančné prostriedky v prípade tejto výzvy rezort vypláca približne do 2 - 3 týždňov od prijatia žiadosti. O dotáciu môžu záujemcovia požiadať ešte do konca apríla. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/rozpocet-na-dotacie-na-roky-2021-2023. V prvej výzve na prekonanie následkov pandémie v minulom roku nepravidelným autobusovým dopravcom rezort hospodárstva vyplatil vyše 6,2 milióna eur. 

V porovnaní s prvou výzvou MH SR upravilo podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej dopravy mohli získať vyššiu podporu. Výzva je veľkorysejšia pre žiadateľov s novšími autobusmi, no zároveň spravodlivo pokrýva aj tých, ktorí majú staršie autobusy. O dotáciu môžu požiadať tí, ktorým poklesli tržby minimálne o 30 % v prepočte na autobus v období od 1. augusta do 31. decembra minulého roka. Výška dotácie bude môcť byť na úrovni  80 % z poklesu tržieb v sledovanom období, teda až o 20 percent vyššia ako pri prvej výzve. Druhou možnosťou je, že dotácia bude vypočítaná podľa emisnej normy autobusu, kedy bude môcť byť príspevok až 2,4-krát vyšší - teda 2 400 eur za najnovší autobus emisnej normy 6. V prvej vlne bol príspevok na autobus bez ohľadu na emisnú normu maximálne 1 000 eur. Táto suma zostáva spodnou hranicou možnej podpory. Výška dotácie sa počíta cez automatizovanú excel kalkulačku. Reálna výška dotácie bude nižšia z vypočítaných súm.

Prípadné otázky k výzve je možné zasielať na mailovú adresu autobusy@mhsr.sk. Žiadosti o dotácie je potrebné poslať písomne na adresu Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a,  827 15 Bratislava alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy.

 

Tlačový odbor MH SR; foto: ilustračné

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk