19. 04. 2024

Neformálne stretnutie ministrov v Bruseli o výzvach digitalizácie a spravodlivom trhu pre spotrebiteľov

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vladimír Šimoňák v piatok 19. apríla 2024 v Bruseli zastupoval Slovensko na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za ochranu spotrebiteľov, ktoré organizovalo Belgicko počas svojho predsedníctva v Rade EÚ. Hlavnými témami boli ojazdené vozidlá, udržateľné online nakupovanie, influencer-marketing i zlepšenie presadzovania spotrebiteľských práv.

Diskusia prebiehala v dvoch paneloch. Prvý panel bol zameraný na oblasť spravodlivého jednotného trhu, v ktorom sa diskutovalo o troch základných témach: ojazdené vozidlá a podvody s najazdenými kilometrami, presadzovanie ochrany spotrebiteľa a riziko finančného vylúčenia. Cieľom diskusie bolo nájsť  riešenia na odstránenie podvodov na trhu s ojazdenými vozidlami posilnením cezhraničnej spolupráce. Členské štáty sa zhodli, že spotrebitelia majú mať transparentné informácie pri kúpe ojazdených vozidiel. V rámci témy finančného vylúčenia niektorých skupín spotrebiteľov v dôsledku rýchlej digitalizácie členské štáty zdôraznili potrebu finančného vzdelávania a dostupnosti finančných služieb pre každého, vrátane prístupu k tradičným formám platenia v hotovosti. Ďalšou oblasťou diskusie bolo posilnenie presadzovania ochrany spotrebiteľa na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. „Téma vymožiteľnosti spotrebiteľských práv je jednou z priorít Slovenska. Naše úsilie sa musí sústrediť na zlepšenie presadzovania pravidiel v online priestore a voči obchodníkom z tretích krajín,“ skonštatoval na stretnutí štátny tajomník MH SR Vladimír Šimoňák.

Druhý panel sa venoval oblasti digitalizácie a digitálnemu prechodu. V tomto bloku účastníci diskutovali o troch témach: udržateľný elektronický obchod, umelá inteligencia a influencer-marketing.  Členské štáty  očakávajú výstupy z kontroly vhodnosti spotrebiteľského práva EÚ v oblasti digitálnej spravodlivosti (fitness check), na ktorej Európska komisia (EK) pracuje s cieľom vyhodnotiť, či existujú nedostatky, ktoré potrebujeme legislatívne riešiť. „Tempo vývoja obchodných modelov založených na dátach je omnoho rýchlejšie ako stíhame reagovať. Preto podporujeme zámer Európskej komisie adaptovať existujúcu úpravu na aktuálny vývoj. Vnútorný trh EÚ však musí zostať trhom, nesmieme reguláciou zhoršiť záťaž podnikania,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vladimír Šimoňák.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk