05. 11. 2019

Na nitrianskom výstavisku aj o povolaniach budúcnosti

Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex sa prezentujú stredné odborné školy na výstave Mladý tvorca, ktorá je určená predovšetkým pre žiakov základných škôl (7. a 8. ročník) a ich rodičov.  Ide o 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy Mladý tvorca, ktorej hlavným organizátorom je Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s ďalšími ministerstvami, Nitrianskym samosprávnym krajom a ostatnými samosprávnymi krajmi. Na výstavnej ploche vyše 6 800 m2 sa v dvoch pavilónoch prezentuje 114 stredných odborných škôl zo Slovenska, ale aj desať z českého kraja Vysočina. Zastúpené sú školy od technického zamerania, cez služby až po rôzne ekonomické odbory.   

„Podujatie prezentuje stredoškolské odborné aj duálne vzdelávanie. Zamerané je ale predovšetkým na rôzne nové typy profesií, ktoré vychádzajú z praxe, ale aj zavádzanie robotizácie a digitálnych technológií,“ priblížila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií rezortu hospodárstva Miriam Letašiová. Takéto podujatie má v dnešnej rýchlomeniacej sa dobe opodstatnenie a M.Letašiová verí, že zaujme aj stredoškolákov a širokú verejnosť. „Len správna a cielená príprava vzdelávania a odozva nám umožní z nového technologického vývoja profitovať a udržať si konkurencieschopnosť a budúci rast,“ zdôraznila M. Letašiová. Aj tento ročník výstavy má  atraktívny sprievodný program v podobe rôznych súťaží, inovačných kvízov či ukážok ľudových remesiel. Súčasťou je aj Medzinárodný veľtrh cvičných firiem a súťaž Skills Slovakia, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného  vzdelávania. 

Na veľtrhu si prevzal ocenenie víťaz  súťaže o logo inteligentného priemyslu Miroslav Beličák. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v júni pre stredoškolákov a vysokoškolákov študijných odborov umeleckého zamerania. Víťazné logo bude súčasťou webu sídla inteligentného priemyslu SR, ako aj informačných a propagačných materiálov Ministerstva hospodárstva SR v oblasti inteligentného priemyslu. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk