11. 10. 2017

Na Konferencii „Priemyselné emisie 2017“ oceňovali podnikateľov

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR usporiadala Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku konferenciu „Priemyselné emisie 2017“. Podujatie zamerané na uznanie a podporu podnikateľských subjektov, ktoré sa snažia o trvalo udržateľný rozvoj, otvorila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií  Ing. Mgr. Miriam Letašiová. Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie cien v súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR.

Filozofiou konferencie je, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný iba v súvislosti s problematikou ovzdušia, ale aj vo väzbe na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov a aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí. V úvodnom príhovore Miriam Letašiová uviedla, že rezort hospodárstva intenzívne pracuje na zlepšení stavu podnikateľského prostredia, priemyslu, energetiky a posilnenia inovácií v tejto oblasti.

Súčasťou konferencie  bolo aj odovzdávanie cien v súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Súťaž je národným kolom a zároveň podmienkou účasti vo významnej európskej súťaži European Business Awards for the Environment (EBAE), ktorá je vyhlasovaná Európskou komisiou. Ceny sa odovzdávali v troch kategóriách:  „Biodiverzita“, „ Produkt a služby“,  „Proces“. Cieľom súťaže je podporiť záujem o aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a zároveň propagovať podnikateľské subjekty, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k hospodárskemu rozvoju a k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Odbor komunikácie MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk