27. 05. 2019

Ministri hospodárstva rokovali v Bruseli o nových obchodných dohodách

Európska únia pokračuje v rokovaní o obchodných dohodách s ďalšími krajinami.  Naopak, obchodné vzťahy s USA sú naďalej napäté a ovplyvňuje ich hrozba zavedenia cla na osobné automobily. Slovensko na rokovaní Rady pre zahraničné záležitosti a obchod zastupoval minister hospodárstva Peter Žiga.

Zavádzanie colných bariér poškodzuje obchod a vzájomné vzťahy, EÚ chce ísť inou cestou a finalizuje obchodnú investičnú dohodu s Vietnamom. Odstránenie cieľ a vývozných bariér má priniesť výrazný nárast obchodu. Odhaduje sa, že vývoz EÚ do Vietnamu sa zvýši do roku 2035 o viac ako 29 % a opačným smerom o 18 %. Obchodná dohoda bude aj prostriedkom na zvýšenie tlaku na Vietnam, aby zlepšil stav ľudských a pracovných práv v krajine. Finalizuje sa aj dohoda s Mexikom, významný posun je v rokovaniach s juhoamerickými krajinami v združení Mercosur. Slovensko pri dohodách presadzuje svoje záujmy, najmä v oblasti automobilového priemyslu. Diskutuje sa o nových dohodách s Čile, Austráliou alebo Novým Zélandom. 

V protiklade s tým sú napäté vzťahy s USA, ktoré zvažujú po minuloročnom zavedení cla na oceľ a hliník pridať clo aj na osobné autá z EÚ. USA argumentujú, že v obchode s tovarom doplácajú na vysoký deficit, ktorý napríklad s EÚ dosiahol 153 miliárd eur, čo je najviac po Číne. Európska komisia však upozorňuje, že tovar je len časťou celkového obchodu a USA neberú do úvahy služby, transfery kapitálu a výnosy z investícií. Pri celkových obchodných vzťahoch, ktoré dosiahli v roku 2018 rekordných 1,9 trilióna eur, potom vychádza úplne opačný výsledok a USA majú v skutočnosti prebytok 12 miliárd eur. Z celkového pohľadu sú tak vzájomné vzťahy vyvážené. Cieľom EÚ je vyhnúť sa eskalácii vzťahov a rozhodne sa vyhnúť obchodnej vojne. Výzvu na jednostranné obmedzenie vývozu automobilov však odmieta.

"Nechceme jednostranné clá, ani následné protiopatrenia EK. Doplatia na to všetci. Naopak, rozvoj globálneho obchodu je v záujme najmä malých a proexportne orientovaných ekonomík, ako je Slovensko,” zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Ministri diskutovali aj o modernizácií Svetovej obchodnej organizácie, ktorá sa nachádza v najväčšej kríze od vzniku. Reálne koncom tohto roka hrozí zablokovanie fungovania Odvolacieho orgánu WTO, pretože USA blokujú voľbu jeho nových členov.  Výsledkom by bola paralýza celého multilaterálneho obchodného systému, pretože by nebolo možné vymôcť platné pravidlá. Ďalším problémom je, že existujúce pravidlá WTO celkom nezodpovedajú dnešnej dobe. Tu je výzvou najmä štátny kapitalizmus Číny, jej nekalé obchodné praktiky a podpora štátnych podnikov. Situáciu komplikujú aj jednostranné protekcionistické kroky USA. Odpoveďou EÚ sú trojstranné rokovania s USA  a Japonskom o zmene pravidiel.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk