12. 10. 2017

Ministerstvo hospodárstva ocenilo podniky za produktivitu

Jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity sa niesol v znamení odovzdávania cien za produktivitu v kategóriách „malý a stredný podnik“ a „veľký podnik“. Súťaž o Národnú cenu produktivity sa stala neoddeliteľnou súčasťou rovnomennej konferencie, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 11. a 12. októbra 2017 v Žiline

Výsledky súťaže počas slávnostného večera vyhlásila generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letášiová. V úvodnom slove zdôraznila, že ministerstvo považuje Priemysel 4.0 za nevyhnutný trend v procese ďalšieho rozvoja Slovenska. „Preto sme spolu so zástupcami priemyslu vytvorili Koncepciu inteligentného priemyslu, ktorú schválila vláda v októbri 2016. V súčasnosti pracujeme na Akčnom pláne, ktorý bude obsahovať aj opatrenia so zameraním na oblasť vedy a výskumu, bezpečnosti zosieťovaných systémov, štandardizácie, normotvorby ako aj oblasť vzdelávania a trhu práce, financovania a osvety.“ dodala.

Tento ročník sa stali držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016 dve priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. V kategórii „Malý a stredný podnik“ si tento rok cenu odniesla spoločnosť Wittur s.r.o. so sídlom v Krupine. Wittur s.r.o.  je popredným dodávateľom výťahových komponentov pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu, pričom celá produkcia závodu je určená na export. Firma sa rýchlo rozvíja, neustále hľadá možnosti optimalizácie výrobných procesov a podniká aktivity smerujúce k rastu produktivity, ktoré sa odrážajú v dosahovaných ekonomických ukazovateľoch.

Národnú cenu produktivity v kategórii Veľký podnik získala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá v Prešove vyrába kovové konštrukcie sedacích systémov automobilov. Rast produktivity závodu, riadenie spoločnosti v duchu Industry  4.0, dôraz na technologický rozvoj a zároveň na rozvoj ľudí rozhodli o jej víťazstve.

Na konferencii sa zišlo viac ako dvesto domácich a zahraničných hostí. Nad konferenciou prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk