12. 05. 2023

Minister Karel Hirman podpísal zrušenie Vyhlášky o zákaze vstupu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny na Slovensko

Minister Karel Hirman v piatok 12. mája 2023 podpísal zrušenie vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR č. 131/2023 Z. z, ktorou sa zakazoval vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky.

Zrušenie vyhlášky, ktorá bola v platnosti od 17. apríla 2023, nadobudlo účinnosť dňom jej podpisu. Uvedená vyhláška MH SR zakazovala prepustenie vybraných produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom Ukrajiny na územie Slovenska do colného režimu: prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie alebo colné uskladňovanie; okrem tých produktov, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe na územie Slovenska prepustené do uvedeného colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk