08. 10. 2019

Minister hospodárstva P. Žiga na medzinárodnej konferencii SlovakiaTech

Slovensko patrí do prvej 20-ky krajín sveta z hľadiska počtu priemyselných robotov. V tomto roku sa ich počet zvýšil a na 10-tisíc zamestnancov pripadá priemerne 165 robotov. Podľa najnovších údajov Medzinárodnej federácie robotiky sme na tom najlepšie z krajín strednej a východnej Európy. Na medzinárodnej inovačnej a technologickej konferencii SlovakiaTech 2019 v Košiciach o tom hovoril minister hospodárstva Peter Žiga.

Šéf rezortu hospodárstva v príhovore pripomenul Akčný  plán  inteligentné priemyslu, ktorý rezort vypracoval. „Jeho cieľom je pomôcť slovenskej ekonomike prispôsobiť sa svetovým trendom a naštartovať digitalizačné procesy vo väčšine podnikov. Materiál vláda schválila približne pred rokom a jeho plnenie možno hodnotiť pozitívne. Viac ako polovica opatrení sa buď plní alebo je už splnená,“ zdôraznil Žiga. „Ak sa podarí realizovať všetky opatrenia, príde k posunu slovenského hospodárstva smerom k znalostnej ekonomike orientovanej na inovácie,” dodal minister. MH SR sa tiež snaží o podporu zmien v priemysle prostredníctvom viacerých výziev, ktoré sú zamerané na inteligentné inovácie alebo stimuly v oblasti výskumu a vývoja, vďaka ktorým vznikli nové pracoviská a nové pracovné miesta. 

Bez technológií nie je možné predstaviť si fungovanie v budúcnosti. Výrazný pokrok v oblasti informačných technológií z posledných rokov nás podľa P. Žigu priviedol do doby plnej inteligentných počítačových systémov, ktoré zvládnu to, čo bolo donedávna nepredstaviteľné. „Konkurencia vo svete stimuluje podniky a roboty znižujú náklady a zvyšujú produkciu,“ skonštatoval minister hospodárstva. „Ako priemyselná krajina nemáme v globálnej ekonomike inú šancu, len naplno nabehnúť na vlnu robotizácie,“ dodal minister.

Minister hospodárstva P. Žiga otvoril konferenciu SlovakiaTech spolu s vicepremiérom Richardom Rašim. Podujatie potrvá do štvrtku, vystúpi na ňom vyše 100 domácich a zahraničných rečníkov a zúčastní sa ho viac ako 1000 účastníkov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk