14. 06. 2019

Minister hospodárstva diskutoval o budúcnosti centier podnikových služieb

Minister hospodárstva Peter Žiga sa stretol so zástupcami sektora centier podnikových služieb na Slovensku, aby spoločne diskutovali o aktuálnej situácii v odvetví. V súčasnosti tento sektor zamestnáva viac ako 38-tisíc ľudí a ide o tretie najvýznamnejšie odvetvie slovenského hospodárstva. Hlavnou témou rokovania bolo upevnenie pozície centier podnikových služieb v rámci národného hospodárstva, ich rozvoj a postupné rozširovanie do regiónov.

Rokovanie bolo zamerané na postavenie tohto odvetvia v krátkodobom a dlhodobom horizonte, ako aj výzvy, ktorým budú spoločnosti čeliť v kontexte nastupujúcej automatizácie, robotizácie, nedostatku pracovnej sily a konkurencieschopnosti krajín. Minister hospodárstva Peter Žiga pripomenul dôležitosť kontinuálneho rozvoja centier podnikových služieb. „Naším cieľom je podporiť rozvoj tohto sektora a vytvárať priaznivé podmienky, ktoré motivujú zahraničných investorov zakladať a rozširovať centrá podnikových služieb na Slovensku," upresnil P. Žiga. Šéf rezortu hospodárstva tiež zdôraznil, že snahou je postupné rozširovanie centier do regiónov. V súčasnosti eviduje MH SR celkovo 65 spoločností, ktoré majú na Slovensku otvorených 72 pobočiek. V minulosti vykonávali tieto centrá najmä transakčné aktivity, ako napríklad spracovávanie faktúr, zaznamenávanie účtovných operácií či evidenciu klientov. Ich aktivity sa však postupne menia z transakčných na analytické. Centrá zo Slovenska napríklad zostavujú konsolidované finančné uzávierky celosvetových skupín, vypracovávajú podklady pre svetové burzy, pripravujú predikcie hotovosti alebo hodnotia poistné riziká.

Podľa údajov MH SR a agentúry SARIO vytvára tento sektor v súčasnosti pracovné pozície pre približne 38-tisíc pracovníkov. Ide o tretie najvýznamnejšie odvetvie slovenského hospodárstva a zároveň jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví ekonomiky s priemerným medziročným rastom zamestnanosti na úrovni približne 8  %.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk