25. 10. 2017

Minister hospodárstva a trenčiansky župan rokovali so starostkou o výstavbe obchvatu Dolných Vesteníc

Život obyvateľov v Dolných Vesteniciach narúša vysoká koncentrácia vozidiel smerujúcich do priemyselného parku. Relatívne rýchlym riešením by mohla byť výstavba prístupovej cesty k priemyselnému parku, vedúcej mimo územia obce. Minister Peter Žiga na stretnutí predstavil dotačná schéma Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá by mohla byť jednou z možností financovania.  MH SR vyčlenilo v budúcom roku na podporu priemyselných parky na Slovensku, resp. obce, v ktorých sa nachádzajú, sumu 5 mil. €.

V obci Dolné Vestenice v Prievidzskom okrese žije približne 2 500 obyvateľov. Mnohých z nich trápi obrovské množstvo motorových vozidiel, ktoré denne cez obec prejdú, aby sa dostali do areálu priemyselného parku. Možné riešenie dopravnej situácie v obci by ponúkla výstavba privádzača priamo k priemyselnému areálu, ktorý by bol vedený mimo obytnej zóny. Privádzač by obecné komunikácie prakticky okamžite rapídne odľahčil. Obchvat obce vedúci priamo ku gumárenským firmám by tak bol promptnejším riešením v porovnaní s plánovanou výstavbou rýchlostnej cesty R2. Jednou z možností financovania by mohla byť dotačná schéma Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré na budúci rok s cieľom podporiť priemyselné parky na Slovensku, resp. obce, v ktorých sa nachádzajú, vyčlení sumu 5 mil. €. „Začiatkom budúceho roka budeme vyhlasovať výzvu na dobudovanie ciest, kanálov, osvetlenia a ďalšej infraštruktúry. Verím, že by sme v tomto prípade mohli nájsť finančné prostriedky a obec podporiť napr. pri vypracovaní projektovej dokumentácie alebo pri výkupe pozemkov v súvislosti s výstavbou prístupovej cesty. V rámci vyčlenených 5 mil. € by sme chceli pomôcť viacerým priemyselným parkom na Slovensku,“ komentoval po pracovnom rokovaní minister hospodárstva SR Peter Žiga.

 „Zásadný problém spočíva v tom, že hlavná cesta – cesta I/9, prechádza pozdĺž celej obce a na ňu sa napája aj odbočka do priemyselnej zóny, v ktorej sa nachádzajú tri veľké gumárenské firmy zamestnávajúce približne 3 tisíc zamestnancov. Štatistika hovorí, že denne po našich cestách prejde okolo 22 tisíc vozidiel,“ uviedla do problematiky starostka obce Kvetoslava Šimorová.

Samotné pracovné stretnutie starostky obce s ministrom hospodárstva sa uskutočnilo na podnet predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Zúčastnili sa ho okrem obecných poslancov a obyvateľov obce aj zástupcovia dotknutých gumárenských spoločností či základnej školy v obci. „V tomto prípade je lepšie pripraviť v kratšom časovom horizonte prístupovú cestu k priemyselnej zóne. Ak bude všetko nachystané, či už hovoríme o projektovej dokumentácii, stavebnom povolení či zhotoviteľovi, potom bude obec čakať druhý krok, ktorým bude žiadosť o financie na samotné vybudovanie privádzača. Paralelne sa pritom pracuje na príprave výstavby rýchlostnej cesty R2, tá však vznikne v oveľa dlhšom časovom horizonte v porovnaní s výstavbou privádzača. Trenčiansky samosprávny kraj vie byť v tomto prípade koordinátorom medzi obcou a jednotlivými ministerstvami,“ vyjadril sa k téme trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Prístupovú komunikáciu do priemyselnej časti Dolných Vesteníc má obec schválenú v územnom pláne. Po výstavbe obchvatu by osobné i nákladné vozidlá smerujúce do priemyselného areálu nezaťažovali miestnu komunikáciu, odľahčila by sa aj hlavná križovatka v obci. O bezpečnosť detí sa v čase najväčšej špičky v súčasnosti stará vyškolený prevádzač, ktorý dohliada na to, aby deti cez cestu prešli bezpečne a bez úrazu.

 

TSK, Odbor komunikácie MH SR

foto©TSK

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk