27. 06. 2019

MH SR začne už od budúceho týždňa podporovať výstavbu siete nabíjačiek pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR už v najbližšom týždni zverejní dlho avizovaný program na podporu výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily. Obce, mestá a vyššie územné celky budú môcť žiadať o finančný príspevok na vybudovanie vlastnej nabíjacej stanice. MH SR tým chce prispieť k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Samospráva by však mala postupovať obozretne k rôznym špekulatívnym ponukám pred definitívnym zverejnením podmienok. 

Rezort hospodárstva tento program avizuje už viac ako rok, obsahuje ho vládny Akčný plán na podporu rozvoja elektromobility v SR a aj preto sa zmenil zákon o dotáciách alebo zákony v oblasti energetiky. Aby bol program čo najúčinnejší, ministerstvo ho nepripravovalo samotné, ale spolupracovalo pri s pracovnou skupinou pre elektromobilitu, ktorej členmi sú Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), distribučné spoločnosti na celom území SR, zväzy, ako aj vecne príslušné rezorty. Išlo o prípravu podmienok výzvy či nastavenie technických špecifikácií pre nabíjacie stanice. 

MH SR upozorňuje obce a mestá, aby pristupovali s maximálnou obozretnosťou k prípadným špekulatívnym ponukám rôznych spoločností ešte pred vyhlásením samotnej výzvy. Treba zdôrazniť, že až oficiálnym vyhlásením výzvy na stránke ministerstva sa všetci aktéri definitívne dozvedia konkrétne podmienky pre poskytnutie dotácie, vrátane výšky podpory. Rezort hospodárstva upozorňuje, že hoci bude celý proces nastavený administratívne čo najjednoduchšie, obec je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a aj v záujme maximálnej výhodnosti a transparentnosti vyhodnotiť ponuky od viacerých dodávateľov.  

Po skúsenostiach z historicky prvého programu na podporu kúpy elektromobilov, keď sa ani po predĺžení lehoty nevyčerpal celý objem prostriedkov, rozdelí ministerstvo hospodárstva možnosť čerpania dotácií pre samosprávy na viac etáp. Rezort verí, že projekt významne prispeje k rozšíreniu elektromobility na Slovensku a uľahčí život tým, ktorí chcú tento alternatívny spôsob dopravy využiť, aby prispeli k lepšiemu životnému prostrediu.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk