22. 05. 2019

MH SR pripravuje opatrenia na podporu Smart Cities

Rezort hospodárstva pripravuje opatrenia, ktoré majú pomôcť rozvíjať tému a projekty inteligentných miest na Slovensku. Základné ciele predstavila na odbornej konferencii „Smart city v praxi“ generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Konferencia bola sprievodným programom  veľtrhu ELO SYS 2019 v Nitre.

Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti pripravuje Akčný plán inteligentných riešení a inovácií v samospráve na Slovensku. Základný rámec tohto dokumentu predstavila Miriam Letašiová. Rezort hospodárstva chce definovať opatrenia, ktoré by po svojej implementácii prospeli k efektívnemu rozvoju témy Smart Cities na Slovensku s cieľom multiplikácie úspešných projektov naprieč SR, exportom inteligentných riešení a neustálej kultivácie a profesionalizácie tejto témy na Slovensku. „Téma Smart Cities a jej napredovanie je závislé od veľkého množstva premenných. Je nevyhnutné aby sme začali hovoriť rovnakou rečou o identických prvkoch tejto témy, jej problémoch, kľúčových oblastiach, všetci spoločne začnime používať identické metodiky hodnotenia toho čo je smart a čo smart nie je," upresnila Letašiová. Dôležité bude podľa nej v budúcnosti zdieľať dáta naprieč systémom kreovania a následného implementovania projektov Smart Cities. Za nevyhnutnú označila podporu vzniku inkubátorov a živých laboratórií. „Zo všetkého najviac však potrebujeme identifikovať nositeľov ideí, následne ich nápady kultivovať a zdieľať po ich rozbehu. Ak chceme spoločne budovať Smart Slovensko, toto podujatie vnímam ako podanú ruku a ponuku na  spoločnú snahu o identifikáciu najexkluzívnejších mozgov v tejto krajine, ktoré prinesú našim mestám inovácie a občanom novú kvalitu života," dodala M. Letašiová. Konferencia „Smart city v praxi", ktorá sa konala v rámci veľtrhu ELO SYS 2019 na výstavisku Agrokomplex v Nitre, bola určená predovšetkým zástupcom miest, mestských služieb a verejných organizácií,  priemyslu,  školám   a  obyvateľom   s   odborným   zázemím  a záujmom o súvisiace technológie.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk