05. 02. 2020
ilustračný obrázok pomoci pre podniky

MH SR pokračuje v kompenzácii cien energií pre energeticky náročné podniky

Energeticky náročné podniky sa aj v tomto roku môžu uchádzať o kompenzáciu cien energií. Rezort hospodárstva po minuloročnej úspešnej historicky prvej takejto podpore v nej bude pokračovať. MH SR dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom. Žiadosti je možné predkladať do 30. júna 2020. Tak ako v minulom roku si spoločnosti, ktoré splnia zákonom stanovené kritéria, prerozdelia sumu 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektrickej energie. „Naším cieľom je prispieť aj týmto opatrením k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov zo Slovenska na európskom, ale aj svetovom trhu," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Kompenzácie sú v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky. Týkajú sa vybraných odvetví podľa zoznamu podporovaných odvetví prílohy č. 3 Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. „Podniky teda neurčuje a nenavrhuje ministerstvo, ale ide o transparentnú a nediskriminačnú podporu pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie,“ zdôraznil minister hospodárstva. Konkrétne ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov. Okrem toho, že musia patriť do podporovaného odvetvia, musia tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou pridelenia kompenzácie je aj spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh v predchádzajúcom roku. 

„Z pohľadu ceny elektriny pre domácnosti patrí Slovensko k najlacnejším krajinám EÚ. V prípade priemyslu je to inak, pretože na rozdiel od niektorých iných krajín vláda odmieta, aby sa na dotácie na zelenú elektrinu skladali občania v cenách elektriny. Na druhej strane sa náš priemysel dostal do horšej pozície v porovnaní so zahraničnou konkurenciou. Preto sme presadili kompenzácie," vysvetlil  minister P. Žiga. 

Prvú výzvu na kompenzáciu cien energeticky náročným podnikom ministerstvo hospodárstva vyhlásilo 25. júna 2019, podniky mali priestor predkladať žiadosti do konca augusta minulého roka. Kompenzáciu pre energeticky náročné podniky nakoniec získalo 76 spoločností. Ministerstvo predpokladá, že na tohtoročnú výzvu zareaguje viacero oprávnených podnikov, ktoré v minulom roku nereflektovali na možnosť poskytnutia kompenzácie. Aktuálna výzva je zverejnená na https://www.mhsr.sk/energetika/kompenzacia-podnikatelom/kompenzacia-podnikatelom-2020.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk