19. 02. 2021

MH SR podporuje inovácie, ktoré sú dôležité pre zvyšovanie konkurencieschopnosti

Ministerstvo hospodárstva vyplatilo v minulom roku 300 000 eur na podporu inovačných projektov, ktoré vznikli v spolupráci malých a stredných podnikov a vedecko-výskumných pracovísk. Podporu cez tzv. inovačné vouchre v hodnote 10 000 eur získalo 30 projektov. Tento spôsob podpory v roku 2021 nebude pokračovať priamo na Ministerstve hospodárstva SR,  jeho vykonávateľom bude Slovenska inovačná a energetická agentúra (SIEA). Cieľom je rozšírenie okruhu podporovaných oblastí a navýšenie podpory. Znížiť by sa mala aj administratívna náročnosť pri podávaní žiadostí tak, aby bol celý proces čo najviac efektívny a rýchly.

Inovácie -  komplexný proces od nápadu, cez vývoj až po prípadnú realizáciu – sú pre firmy skrytým potenciálom ako byť viac konkurencieschopný, ekologický, vytvárať vlastné know-how, nový alebo zdokonalený výrobok, službu či inovovať procesy. Inovačné vouchre sú jednoduchý nástroj, ktorý podporuje a  vytvára priestor aj na  transformáciu verejných vedecko-výskumných inštitúcii a napomáhajú univerzitám v rozvíjaní partnerstiev s podnikateľmi. Minulý rok získali podporu projekty v oblasti potravinárstva, biochémie, elektrotechniky, elektroniky, informačných a komunikačných technológií, strojárstva, automatizácie, stavebníctva, inovatívnych technológií, energetike a ekológii.  Schválené aj neschválené projekty sú zverejnené na webe https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk