15. 02. 2019

MH SR plní záväzky vyplývajúce z členstva v Digitálnej koalícii

Slovenská Digitálna koalícia vznikla v septembri 2017. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov, pričom k nim patrilo aj Ministerstvo hospodárstva SR. Počet členov neustále rastie, v súčasnosti ich je 67. Cieľom koalície je mobilizovať organizácie a inštitúcie tak, aby sa im spoločne darilo zvyšovať digitálne zručnosti verejnosti. Podľa premiéra Petra Pellegriniho je naša digitálna koalícia považovaná za jednu z najaktívnejších v Európskej únii.

Digitálna koalícia na výročnom zasadnutí v Bratislave ocenila, že rezort hospodárstva si zodpovedne plnení záväzky vyplývajúce z členstva. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec, ktorý sa zúčastnil rokovania, vyzdvihol najmä prípravu a schválenie Akčného plánu inteligentného priemyslu, ktorý vznikol v spolupráci s partnermi z verejného a súkromného sektor. „Z tohto  splneného záväzku vyplýva ďalších 35 úloh, ktoré by mali byť realizované do konca roku 2020," uviedol štátny tajomník. Cieľom Akčného plánu je podpora pre podniky bez ohľadu na ich veľkosť v téme digitalizácie, a to najmä znížením byrokratickej záťaže, úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov a trhu práce či spolufinancovaním výskumu.  „Je nevyhnutné, aby slovenská ekonomika nabehla na nové trendy, či už je to robotizácia, automatizácia alebo analýza dát. Za kľúčové považujem najmä prepájanie priemyslu s výskumom, zapojenie slovenských firiem do nadnárodných dodávateľských reťazcov a takisto získavanie skúseností zo zahraničných trhov," dodal Chovanec.

Na podujatí sa zúčastnili aj premiér Peter Pellegrini, vicepremiér Richard Raši, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Milan Lajčák, viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský a ďalší. Členmi Digitálnej koalície sú zástupcovia štátu, univerzít, IT firiem, zamestnávateľov, samosprávy a ďalších.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk