12. 11. 2021

MH SR organizuje online diskusiu k balíku Fit for 55

V nadväznosti na novú klimatickú ambíciu EÚ pre rok 2030 predstavila Európska komisia rozsiahly legislatívny balík Fit for 55. O návrhoch sa intenzívne diskutuje v rámci inštitúcií EÚ a členské štáty v Rade EÚ prezentujú odlišné názory na ponúkané opatrenia. Je však zrejmé, že dosiahnutie klimatických a energetických cieľov EÚ pre roky 2030 a 2050 je zároveň obrovskou spoločenskou a investičnou výzvou. S cieľom prispieť k otvorenej diskusii na národnej úrovni Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 25. novembra 2021 o 14:00 online panelovú diskusiu na tému „Energetický mix SR 2030 – na ceste ku klimatickej neutralite 2050“. Diskusia je organizovaná v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Diskusiu bude moderovať štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Galek a svojím príhovorom ju otvorí podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovičom. Pozvanie do panelovej diskusie prijali:  

Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR,

Peter Kremský, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti NR SR,

Robert Hajšel, člen Európskeho parlamentu,

Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR,

Tomáš Malatinský, prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu,

Branislav Strýček, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenské elektrárne, a.s.

Radoslav Jonáš, generálny tajomník Združenia pre výrobu a využitie biopalív,

Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme – CEPA.

Na podujatie je potrebná registrácia do 22. 11. 2021 na adrese fit55@mhsr.sk. Diskusia sa uskutoční na platforme Microsoft Teams. Ďalšie informácie nájdete tu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk