05. 03. 2019

MH SR má podľa P. Žigu ambíciu podporovať inovatívne riešenia v mestách

O téme tzv. inteligentných miest diskutovali na konferencii V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities v Bratislave zástupcovia samospráv a odborníci zo zahraničia. Podujatie otvoril minister hospodárstva Peter Žiga. Paralelne s konferenciou rokovali o tejto problematike aj štátni tajomníci a zástupcovia príslušných ministerstiev krajín V4. Súčasťou podujatia bol aj podpis Memoranda o porozumení medzi MH SR a organizáciou InnoEnergy, čo podľa štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Rastislava Chovanca umožní v oblasti smart cities lepšie získavať poznatky, ktoré už dnes existujú na úrovni EÚ.

Ambíciou ministerstva hospodárstva v oblasti tzv. smart cities je podpora inovatívnych nápadov, ako aj podnikateľov, ktorí majú predpoklad byť úspešnými a objaviť potenciál slovenských spoločností na domácom trhu, zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga na medzinárodnej konferencii zameranej na tému budovania inteligentných miest pod názvom "V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities".  Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Medzi predstaviteľmi samosprávy na Slovensku cítiť narastajúci záujem o inteligentné riešenia, vo viacerých mestách už fungujú prvé konkrétne projekty.  Rezort hospodárstva minulý rok podporil sumou takmer 500 000 eur spolu 10 smart city projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v mestách.

V mestách žijú viac než dve tretiny obyvateľov Európskej únie. Spotrebujú pritom približne 80 % energie a vyprodukujú až 85 % európskeho hrubého domáceho produktu. „Mestá sú liahňami inovácií, nových technológií, ale aj zdrojom mnohých výziev, ktorým Únia - rovnako ako aj Slovensko - v súčasnosti čelia,"  konštatoval minister Žiga. V posledných desaťročiach sa mestá výrazne menia a musia čeliť problémom, ktoré si žiadajú sofistikované riešenia. Odpoveďou môže byť podľa P. Žigu práve koncept Smart Cities, pri ktorom je „nevyhnutná spolupráca mesta, obce či regiónu, občanov a technologických firiem, ktorých inteligentné riešenia môžu vyriešiť praktické problémy každodenného života obyvateľov."  Koncept Smart Cities môže pomôcť pri takých témach ako sú rastúci objem odpadu, neudržateľná dopravná situácia, vysoká úroveň emisií spôsobená tradičným vykurovaním, neefektívne riešenie problematiky odpadových vôd, prehrievanie budov v letných mesiacoch či slabá interakcia občanov so samosprávou.  Toto sú oblasti, v ktorých situáciu môžu zlepšiť inovatívne riešenia. Podľa ministra sú samosprávy, ktorým sa to už aj darí.

Súčasťou podujatia bol aj podpis Memoranda o porozumení medzi MH SR a organizáciou InnoEnergy, ktorá sa zameriava na nové riešenia z oblasti energetiky, čistých technológií, mobility a inteligentných technológií. Podľa štátneho tajomníka Rastislava Chovanca toto memorandum umožní  lepšie získavať v oblasti Smart Cities poznatky, ktoré už dnes existujú na úrovni EÚ.  „InnoEnergy je partnerom Európskej komisie, teda má skúsenosti z celej Európy a sú ochotní nám pomôcť nastaviť mechanizmy, či už pri financovaní jednotlivých výziev na smart témy, alebo poskytnúť expertov, ktorí dokážu s mestami lepšie spolupracovať," vysvetlil Chovanec. InnoEnergy sa podľa Chovanca taktiež zaviazala, že Slovensku poskytne externých hodnotiteľov do jednotlivých výziev pri rozdeľovaní peňazí.  „Spolieham sa teda na ich expertízu v niektorých oblastiach, napríklad pri energeticky náročných projektoch v oblasti Smart Cities, že nám pomôžu nastaviť mechanizmy tak, aby to fungovalo," uzavrel štátny tajomník MH SR.

Paralelne s konferenciou rokovali štátni tajomníci a zástupcovia príslušných ministerstiev krajín V4 zodpovedných za agendu smart cities. Rokovanie viedol štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec, za účasti štátneho tajomníka maďarského ministerstva pre inovácie a technológie Balázsa Weingartnera, Malgorzaty Jarosińskej – Jedynak z poľského ministerstva pre investície a rozvoj a Davida Koppitza z českého ministerstva pre miestny rozvoj.  Jednotliví zástupcovia krajín V4 prezentovali situáciu v oblasti inteligentných miest v ich krajinách a zároveň sa dohodli na hlbšej vzájomnej spolupráci, ktorá by mala napomôcť väčšiemu rozšíreniu Smart Cities riešení v strednej Európe. 

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk