17. 06. 2020

MH Manažment pripravuje veľké zmeny vo fungovaní štátnych teplární

Prepojenie a zefektívnenie šiestich štátnych teplární je prioritou nového vedenia spoločnosti MH Manažment. Potvrdil to generálny riaditeľ Ľuboš Lopatka, ktorý v Kúpeľoch Sliač predstavil tieto plány vedeniu teplární a ich dodávateľom tovarov a služieb. Lopatka okrem toho uviedol, že minoritné podiely, ktoré má MH Manažment v desiatkach ďalších firiem, by bolo najrozumnejšie odpredať. Samotná štátna spoločnosť MH Manažment môže podľa jej nového šéfa do dvoch rokov postupne ukončiť svoju činnosť. Konkrétny návrh ďalšieho fungovania spoločností s podielmi štátu by malo vedenie predstaviť do konca roka. 

Teplárne sú kľúčovým portfóliom štátnej spoločnosti MH Manažment. V šiestich teplárenských podnikoch má 100-percentný podiel. V ich fungovaní by však mali nastať výrazné zmeny. Podľa nového šéfa MH Manažmentu Ľuboša Lopatku sú teplárne riadené spôsobom, ktorý nezodpovedá možnostiam tejto doby.  „Chceme klásť väčší dôraz na spokojnosť spotrebiteľov, teda ľudí odoberajúcich teplo, ale zároveň chceme prihliadať aj na záujmy štátu ako akcionára,“ uviedol Lopatka. Kým v súčasnosti pôsobia teplárne v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline ako samostatné jednotky, víziou nového vedenia je ich prepojiť, zefektívniť a využívať úspory z rozsahu. „Teplárne doteraz fungujú solitérne, hoci majú spoločného 100-percentného akcionára, ktorým je štát. Naším zámerom je zavedenie “sieťového" riadenia teplární,” priblížil generálny riaditeľ. 

MH Manažment má okrem toho v súčasnosti podiely v desiatkach firiem, pričom významnejšie podiely sú v 28 akciových spoločnostiach. Z nich je 17 autobusových dopravcov spoločností SAD, kde sú minoritné podiely od 33 do 44 percent. Vo zvyšných jedenástich firmách má MH Manažment majoritu. „Môj názor je, že tie minoritné podiely nemajú zmysel a treba ich rozpredať, lebo štát má s nimi len administratívnu záťaž. Spoločnosti SAD sú ďaleko strategickejšia záležitosť, ale z pohľadu vplyvu štátu na dianie v nich je tento veľmi slabý. Mala by to byť vec strategického rozhodnutia, o ktorom bude rozhodovať ministerstvo hospodárstva,“ povedal Lopatka s tým, že tie ostatné spoločnosti by chceli navrhnúť na odpredaj alebo odstúpenie v rámci rezortu. „Vnímame tieto kroky veľmi pozitívne, lebo nemá zmysel pre štát siliť vlastnenie majetkových podielov v spoločnostiach, ktoré nemajú reálny zmysel,“ konštatoval generálny tajomník služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR Roman Achimský. 

Ľuboš Lopatka zároveň doplnil, že samotný MH Manažment môže v priebehu jedného až dvoch rokov premysleným a uváženým spôsobom ukončiť svoju činnosť. Spoločnosť je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu najmä vo forme akcií v 52 rôznych podnikoch v hodnote takmer štvrť miliardy eur. 

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk