14. 06. 2024

Mesto Humenné má nástroje na systémové riešenie situácie s dodávateľom tepla

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v piatok 14. júna 2024 na spoločnom rokovaní s primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom informovalo o krokoch, ktoré po schválení novej legislatívy môže mesto Humenné vykonať na riešenie situácie s dodávateľom tepla a teplej vody. Mesto môže začať konať v záujme obnovenia štandardných vzťahov pri dodávke tepla a teplej vody pre svojich obyvateľov.

„Štát sa aktívne zaoberal problémami mesta Humenné, ktoré riešilo problém so svojim dodávateľom tepla. Keď hrozilo odstavenie dodávky tepla počas zimnej vykurovacej sezóny, kvôli platobnej neschopnosti súkromného dodávateľa tepla, vláda tento problém dočasne vyriešila vyhlásením všeobecného hospodárskeho záujmu na dodávky plynu. Tento stav však nemôže trvať dlhodobo a po novele zákona o regulácií v sieťových odvetviach má mesto zákonné možnosti na riešenie tejto situácie,“ povedala po rokovaní s primátorom mesta Humenné podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Mesto Humenné teraz môže začať podnikať kroky, aby sa pripravilo na ukončenie Všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorým vláda SR garantovala dodávky plynu do spoločnosti vyrábajúcej pre mesto teplo a teplú vodu. Aktuálne si táto spoločnosť dlhodobo neplní svoje záväzky voči svojmu dodávateľovi plynu a podľa verejne dostupných informácií je na ňu vyhlásený konkurz.

Národná rada Slovenskej republiky prijala a prezidentka uplynulý týždeň podpísala novelu zákona o regulácií v sieťových odvetviach, ktorá v mestách, kde dôjde k takýmto situáciám a zlyhá dodávateľ tepla, umožňuje vyhlásiť mimoriadnu situáciu a dočasne tak manažovať proces dodávky tepla vo vlastnej réžii.

Na spoločnom rokovaní odborníci z Ministerstva hospodárstva SR preto detailne informovali primátora o novej právnej úprave, ako aj možnostiach, ktoré mu poskytuje. Rovnako rezort hospodárstva ponúkol mestu Humenné metodickú pomoc pri krokoch primátora a  zároveň umožnil vedeniu mesta Humenné i konzultácie s odborníkmi zo štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding, s ktorými môže konzultovať všetky alternatívy.

Ministerstvo hospodárstva SR zároveň zástupcov mesta upozornilo, že v nasledujúcom období bude najdôležitejším faktorom aktívna komunikácia s obyvateľmi mesta, ktorým musí mesto zabezpečiť dodávky tepla a teplej vody. Zároveň musí mesto komunikovať aj s firmami sídliacimi v priemyselnom parku, kde sú zamestnané stovky ľudí, a ktoré musia mať taktiež informácie o chystaných krokoch zo strany mesta.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk