06. 06. 2019

Krajiny V4 vítajú jadrovú štúdiu IEA

Slovensko spolu s ďalšími krajinami Vyšehradskej skupiny víta jadrovú štúdiu, ktorú vypracovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v spolupráci s Agentúrou pre jadrovú energiu (NEA). Zhodli sa na tom predstavitelia V4 počas workshopu zameraného na tému energetickej bezpečnosti v elektroenergetike a systémovej primeranosti v regióne V4, ktorý hostilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Slovensko sa v rámci svojho predsedníctva vo V4 úspešne skoordinovalo s ostatnými partnermi v rámci Vyšehradskej skupiny a podporilo jadrovú štúdiu „Nuclear Power in a Clean Energy System“. Ide o štúdiu Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorú vytvorila v spolupráci s Agentúrou pre jadrovú energiu (NEA). Štúdia o jadre bola prvýkrát oficiálne prezentovaná 28. mája v Kanade. Na pôde rezortu hospodárstva ju predstavil zástupca IEA Matthew Wittenstein. „Výsledky štúdie potvrdili, že bez významného príspevku jadrovej energie bude globálna transformácia energetického sektora oveľa ťažšia. Zároveň sa opäť potvrdzuje oprávnenosť postoja Slovenska na využívanie jadrovej energie. Väčšina energie u nás je vyrobená práve z jadra, ktoré je považované za bezuhlíkový zdroj energie a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene,“ skonštatoval štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz. 

Štúdia sa zameriava na úlohu jadrovej energetiky v prechode na čistú energiu, existujúce či ďalšie potenciálne prínosy jadrovej energie a jej interakcie s inými zdrojmi nízkouhlíkovej energie, vrátane obnoviteľných zdrojov. Zároveň analyzuje úlohu jadrovej energie pri redukcii emisií CO2, spoľahlivosti elektrizačného systému a importnej závislosti. Popri obnoviteľných zdrojoch energie, opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a ďalších inovatívnych technológiách môže jadrový výskum významne prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľných energetických cieľov, ako aj k zvýšeniu energetickej bezpečnosti. Na druhej strane - ak nebudú prekonané prekážky, ktorým sektor jadrovej energie čelí, jeho úloha bude podľa štúdie čoskoro na celom svete prudko klesať, a to najmä v Európe, USA a Japonsku.  Celú štúdiu a jej výsledky je možné nájsť na stránke: https://webstore.iea.org/nuclear-power-in-a-clean-energy-system

Workshopu sa zúčastnili okrem predstaviteľov ministerstiev a prevádzkovateľov prenosových sústav krajín V4 aj experti z IEA a NEA. Diskutovali predovšetkým o energetickej bezpečnosti v elektroenergetike, úlohe jadrovej energetiky z pohľadu výrobnej a systémovej primeranosti a tiež z pohľadu príspevku jadrovej energie k nízkouhlíkovej energetike. Prevádzkovatelia prenosových sústav sa podrobnejšie zamerali na výhľad národnej a regionálnej adekvátnosti výrobných a prenosových kapacít. Podujatie podľa organizátorov prispelo k zintenzívneniu vzťahov medzi oboma agentúrami a regiónom V4, a zároveň aj k zviditeľneniu Vyšehradského regiónu v medzinárodných organizáciách.  

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk